Domů > Novinky > 15. října: Pomoc Botanické zahrady přírodě. Příběh ze života.

15. října: Pomoc Botanické zahrady přírodě. Příběh ze života.

5618.jpg Roku 2012 byla Botanická zahrada oficiálně požádána, aby založila kulturu lomikamene trsnatého vlnatého (Saxifraga rosacea subs. steinmannii). Důvodem byla obava, že tento v Čechách endemický poddruh, reliktního charakteru, oslabuje svou populaci v chráněném území "Riegrova stezka" u Semil. Roste tam na skalním amfiteátru zpřístupněném lávkou pro pěší, zvaném "Galerie". Tento biotop byl dříve ovlivněn rozšířením úzkého kaňonu Jizery a zřízením jezu. Nicméně lomikámen tam je nepochybně původní a uvedený vliv přežil. Výkyv podnebí k suchým horkým létům, někdy zvaná "globálním oteplením", ale lomikamenu nesvědčí. Jeho ubývání nakonec dospělo k drastickému úbytku až na pouhé 2 plodné trsy a 2 nedospělé jedince. Zanikly i všechny rostliny vysázené na opačném břehu na vhodné skály při pokusu posílit tamní sporadický výskyt. Roku 2020 posloužily rostliny z Botanické zahrady k výsadbě zpět na původní lokalitu - Galerii. Tento měsíc byla provedena revize a výsledek je potěšující: Ačkoli počasí stále ještě není ideální (léto je příliš horké a suché), rostliny se dobře uchytily a zesílily. Nyní je na lokalitě 22 zcela životaschopných exemplářů, z nichž již část plodila a rozesela svoje semena. Tento lomikámen je obligátní bryofyt, protože jeho semenáčky se mohou vyvinout jedině v poduškách mechů. Ostatně, ekologie tohoto lomikamene je celkově velmi zvláštní, neboť se přizpůsobil na tzv. říční fenomén (může růst jedině v údolích řek na skalách). U Jizery, Labe, podle zcela čerstvých poznatků zřejmě i u Dyje! O životě této botanické vzácnosti se píše v knížce vydané Botanickou zahradou a nové vědecké výsledky se právě ocitají v plánech Agentury ochrany přírody a krajiny, kterak dále pečovat o chráněné území na Riegrově stezce. Jak prospěšné sepětí Botanické zahrady a vědy s přírodou!

5614.jpg Galerie, skály na Riegrově stezce u Semil, biotop lomikamenu. 5615.jpg Lomikámen trsnatý vlnatý, přirozený výskyt. 5616.jpg Kultura lomikamene v Botanické zahradě. 5617.jpg Vysazený lomikámen na Galerii po 2 letech.