Domů > Novinky > 2. února

2. února

Co je to "superšpek". (Fejeton)

Když pro Botanickou zahradu sháníte masožravé rostliny (krom jiných rostlin) 45 let, jen tak z nějakého přírůstku se již radovat nebudete. Stanete se "otrlým" botanikem. Vzrušující již může být jenom tak zvaný "superšpek", což v oborové hantýrce sběratelů a zároveň pěstitelů rostlin znamená něco výjimečně vzácného, prakticky nedostupného. Dnes je neděle a mám volný den v Botanické zahradě; mohu si užít botaniky jen ke své potěše, což při zodpovědnosti spojené s činností ředitele není časté. Vybral jsem vše potřebné pro makrofotografii a s tím vším harampádím jsem se před chvílí vydal do skleníku č. 7. Ten není přístupný návštěvníkům, protože slouží k pěstování novinek. Rostlinám se tam připravuje mikroklima podle jejich zvláštních požadavků, někdy včetně prodlužování fotoperiody výkonnými světly. Dnes tam svůj první kvítek, velký asi 8 mm, ukázala převzácná masožravá rostlinka z východní Brazílie.

Máme rok 2020 a tato rostlina byla nedávno objevena a byla popsána teprve r. 2018. Autoři popisu, z University v Sao Paulu, ve svém článku uvádějí: 

1450.jpg

Jsem skeptik, a tak za případné stejně laděné čtenáře formuluji oprávněné podezíravé otázky: "Když je to v přírodě tak vzácný druh, proč se ocitá v zajetí libereckých skleníků?!" ; "Je to taková mrňka malá, takže se to nedá ani umístit v expozicích pro veřejnost, a tak proč tolik snahy o pěstování?"

Odpovědi jsou: Liberecká Botanická zahrada je renomovaným pracovištěm, kde se zrodila nejedna vědecká studie o masožravých rostlinách (a to i přímo z Brazílie). Díky pěstování rostlin měli vědci dostatek materiálu ke zkoumání i poznatky z dlouhodobých pozorování (v přírodě sotva proveditelných). Tak se zjišťují detaily ekologie druhů, které pak umožňují cílenou praktickou ochranu jejich biotopů v přírodě (před nežádoucími vlivy i nežádoucím vývojem konkurenčních poměrů ve vegetaci). Proto se dostává tak vzácných druhů právě Botanické zahradě Liberec. I když tento druh asi nevystavíme, velmi brzy poslouží odborníkům, kteří nyní připravují odbornou knižní publikaci o rozsáhlém rodu Utricularia.

Uznávám, že smyslem existence botanických zahrad je poskytování kultivovaného prostředí pro zájemce o přírodu a umožnění poznat i exotické rostliny. A třebas i být inspirací pro zahradní design. Za podstatný důvod pro držení rostlin v zajetí a v umělých podmínkách považuji ale také to, že slouží k výzkumu vedoucímu k novým poznatkům. Neméně podstatné je také rozšiřování všeobecného vědění, například i ve formě tohoto fejetonu. Vždyť čtenářům zajímajícím se o přírodu odhaluje subtilní charakter organismu, který tu s námi na naší planetě je, ale snadno by mohl vymizet, aniž by byl pořádně poznán. Jak mnohokrát se to již stalo a ještě stává!  

1451.jpg Bublinatka druhu Utricularia biceps 1452.jpg První květ Utrricularia biceps