Domů > Novinky > 20. března

20. března

Žijem, jak se dá. (Fejeton)

Vypůjčil jsem si kousek písničky Jany Kratochvílové, abych jím nadepsal zprávu o existenci Botanické zahrady, sloužící, neboť má park. Je však část zahrady, která je vždycky v době vegetačního klidu uzavřena. To však neznamená, že se tam nic neděje a příroda tam jen odpočívá zimním spánkem. Na snímku oddělení květeny mokřadů vidíte, že sice rostliny v převážné většině ještě neraší a nenabízejí žádnou podívanou, ale již jsou sejmuty staré naučné tabulky, aby byly brzy nahrazeny novými. Bazény jsou již také vyčištěny od napadaného listí, staré lodyhy jsou odříznuty, některé přesuny a obměny druhů jsou provedeny. Bazén v přilehlém pavilonu L (další snímek) je sice ještě bez viktorie královské, ale má již vyměněnu půdu pro tuto rostlinu a je po vyčištění znovu napuštěn. Několik semenáčků viktorie bylo již předpěstováno (viz další obrázek), a tak je naděje, že zase letos bude viktorie královská výstavní. Jako poslední je zařazen obrázek, který bude součástí připravované výstavy ke 125. výročí Botanické zahrady. Bude instalována v našem výstavním sále. Neumím říci, kdy bude moci přijít publikum. Problémem je, že politik a úředník většinou sotva mají sílu ze svých chyb, přehnaného uplatnění tolik chutnající moci nebo nepravostí vycouvat. A tak: Utužování disciplíny a jitření myslí šířením poplašných a zbytečně děsících zpráv. Žijem (v Botanické zahradě), jak se dá, ono nic jiného nezbývá. Ještě že máme hezké písničky, tu zmíněnou, anebo tuhle, která je jako báseň. 

1661.jpg Oddělení květeny mokřadů v přípravě. 1662.jpg Bazén v pavilonu L, připravený pro viktorie.
1663.jpg Dnes fotografovaný semenáček viktorie královské. 1664.jpg Krásná viktorie královská v pavilonu L - snímek pro připravovanou výstavu.