Domů > Novinky > 20. května

20. května

Omluvená absence. (Fejeton)

Tak nám v "Novinkách" nastala přestávka. Nikdo neví, co se zatím v Botanické zahradě událo po stránce botanické. Já to ještě nevím také, neboť jsem byl v terénu. Ne pro zábavu. Jakýkoli botanik musí občas z města vyrazit ven a trénovat své dovednosti v oboru, neboť jinak by dopadl jako houslista bez houslí a klavírista bez piána. Nedávnou svou absenci, a tudíž mezeru ve zprávách,  však omlouvám mnohem výraznějšími důvody. Bylo potřeba pro účely Botanické zahrady pořídit a k dosavadnímu materiálu doplnit vhodné fotografické snímky výjimečně vzácných rostlin, případně i jiných atraktivních přírodnin. To aby jednou mohla vzniknout kvalitní výstava o Českém středohoří, podobná výstavám předešlým, o Krkonoších, o Jizerských horách, anebo třebas o zanikající flóře italských dun u Jadranu. Takové výstavy se líbí, a přitom rozvíjejí znalosti o přírodě. Nabízejí to, co lze v botanických zahradách sotva nějak jinak ukázat, anebo jen v malé míře. Naznačený přínos k funkcím Botanické zahrady však stojí námahu a onen čas, po který mám omluvenou absenci. Vím, že leckterý čtenář zpráv nemusí mít rád fejetony, žádá lapidární aktuality a není zvědav na nějaké tlachání na širší témata. Pro něj tedy uvádím pár právě pořízených fotografií vzácností zastižených se štěstím během poslední výpravy, jež po technické úpravě mohou být využitelné pro další přírodovědecká sdělení.

(Za laskavé určení brouka z Lovoše na posledním obrázku děkuji Ing. P. Voničkovi, odborníku ze Severočeského muzea v Liberci.)

3354.jpg Velmi vzácný plevel hořinka východní (Conringia orientalis). 3355.jpg Mákům příbuzný, avšak převzácný rohatec růžkatý (Glaucium corniculatum). 3356.jpg Parazit záraza žlutá (Orobanche lutea).
3357.jpg Kavylová step na Radobýlu u Litoměřic. 3358.jpg Krasec lesknavý (Anthaxia nitidula) 3359.jpg Tesařík bukový (Cerambyx scopolii) na Lovoši.