Domů > Novinky > 20. ledna

20. ledna

Zvláště působivá expozice "Pravěk". (Fejeton)

Má-li někdo představu, že botanická zahrada má být navštěvována jenom pro podívanou na kytičky, tak to již o žádné botanické zahradě dávno neplatí. Místo aby se napodobovaly květinářské výstavy, usiluje se o určité poučení o životě rostlin a jejich přirozeném prostředí. Tím - filozoficky vzato - nabývá držení rostlin v zajetí skutečný smysl. V poučení lidí o křehkosti živých bytostí (za něž leckdo rostliny podvědomě vlastně ani nepokládá a má je za dekoraci) tkví naděje na zachování nějaké kloudné vegetace. Tu si lidstvo již odedávna začalo ničit a tlak se zhoršuje, jak se civilizace a obrovská lidská populace rozpíná. Bez rostlinstva by přitom zahynulo vše živé, neboť rostlinstvo je nosnou složkou ekosystémů. Všechny potravní řetězce začínají u molekuly jednoduchého cukru, jakou dovede vyrobit jen zelená rostlina. Tato energií nabitá molekula je pak biochemicky dále zpracovatelná. (Jen chemotrofní bakterie dovedou žít bez rostlin, ale to je v globálním měřítku nicotné.)

Popřením významu květinové show hned v úvodu jsem si vytvořil argument pro sdělení, že máme ohromující pavilon "Pravěk", kde nikdy není ani jediný květ! Jsou tam soustředěny evolučně staré rostliny, které obývaly naši planetu ještě dříve, než vůbec vznikly kvetoucí rostliny. Mají tudíž výtrusnice, šištice, jenom ne květy. Můžete vstoupit do pavilonu, anebo se dívat shora, z balkonu v horním patře skleníků, a budete si připadat jako v nějaké scéně z filmu "Cesta do pravěku". O tomto pavilonu by se v zahradnické hantýrce, která vznikala za Rakouska-Uherska (kde byli čeští zahradníci ceněni a považováni za elitu!), muselo říci: "To je ale Meisterstück!" Jde o paleobotanickou rekonstrukci a pěkný i zcela neobyčejný designérský styl. Přijďte pobejt! 

1419.jpg Partie s cykasotvarými rostlinami rodu Macrozamia. 1420.jpg Kapradina obroň nadměrná patří ik evolučně nejstarším z žijících kapradin. 1421.jpg Scenerie v pavilonu "Pravěk", s hřmícím vodopádem v pozadí.