Domů > Novinky > 21. června: Rostlina jakoby inteligentní - nyní k vidění.

21. června: Rostlina jakoby inteligentní - nyní k vidění.

Opletníky jsou svlačcovité rostliny, které se ovíjejí nebo plazí po okolní vegetaci. Z toho vzniklo jejich české rodové jméno. Na dunách mořských pobřeží, zejména těch teplých, není žádná příležitost ke šplhání. Žádný opletník by se tam ani nemohl plazit, protože povrch bývá sluncem rozžhaven až nad 60 °C. Znáte to! Někdy u moře, třebas Jaderského, nelze ani chodit po přehřátém písku naboso. Jeden druh opletníku však na takových dunách roste, a sice díky přizpůsobení původní morfologie. Je to opletník dřípatkovitý (Calystegia soldanella), který jako by inteligentně vyřešil jeden problém: Jak vystavit svoje velké květy slunci (a ovšem svým sluncemilným opylovačům), a přesto se nenechat spálit teplotami způsobujícími koagulaci bílkovin jako při vaření zeleniny. Původně nadzemní lodyhy zapouští dosti hluboko do chladnějšího nitra duny a horkým povrchem proráží jenom provázkovitý výhon s listovou růžicí. Tento opletník se větví a plazí, ale hluboko v písku. Tuto obdivuhodnou rostlinu jsme nyní vytavili na schodišti budovy, kde je nyní výstava. Nemůžete ji tedy minout. 

5326.jpg Opletník dřípatkovitý v Botanické zahradě dnes. 5327.jpg Tento opletník kvete jako svlačec, ale mnohem většími květy.

Možná někdo již opletník dřípatkovitý viděl a jistě obdivoval v přírodě, během exotické dovolené. Zde následují fotografie z dun v Benátském zálivu Jaderského moře, aby byl vidět příslušný biotop.

5328.jpg 5329.jpg 5330.jpg