Domů > Novinky > 21. června: Tak nám ty zprávy nějak zřídly!

21. června: Tak nám ty zprávy nějak zřídly!

Někdy bylo během týdne více zpráv než nyní. Moderní by bylo vysvětlit, že má vliv "vyhoření" u autora, jenž táhne káru naloženou botanikou a administrativou už desítky let. Kdepak, tak tomu není. Autor musí občas do terénu, aby něco poznal a zdokumentoval ze života rostlin, jež se nepěstují; a pěstovat nejdou! Uvedu jeden příklad za všechny: Vyrazil jsem do Českého středohoří, hned na tři dny, kvůli mordovkám. Připadá to někomu jako trochu praštěné? Tedy mordovky (Phelipanche) představím blíže a prokážu, že stojí zato. Jsou to rostliny parazitické, žijí pod zemí i desítky let, a když je "dobrý rok", vyraší květenství a vytvoří pak semena vytrvávající v zemi také desítky let. Fotografiemi zcela čerstvými představím mordovku písečnou (Phelipanche arenaria), vyskytující se jako parazit na pelyňku ladním (Artemisia campestris). Vyskytuje se velmi zřídka, vzácně na nejteplejších místech skalních stepí. Když jsem fotografoval, bylo 34 °C ve stínu, černé čedičové skály byly rozžhavené, na slunci si člověk připadal jako na rožni. A mordovky si v tom libovaly, jakož i jejich hluboce kořenící hostitel, pronikající do skalních spár. Něco takového v umělých podmínkách napodobit nelze, a proto mordovky v žádné botanické zahradě vidět také nelze. 

5331.jpg Mordovky písečné přirostlé ke kořenům pelyňku ve skalní spáře. 5332.jpg Tato mordovka vyrazila uprostřed trsu svého hostitele. 5333.jpg Skalní step, v pozadí pelyněk, v popředí mordovka. 5334.jpg Parazit postrádá zeleň a listy má zakrnělé v šupiny.