Domů > Novinky > 21. února

21. února

Ryba, která přežila všechno! (Fejeton)

Botanická zahrada je stále beznadějně uzavřena. Na pořadu dne je ztráta perspektiv, demoralizace a rozrůstání špatných lidských vlastností, jako je udavačství a stádní psychologie. Není to specialita naší Botanické zahrady a dozvídám se, že je tomu tak třebas i v jedné špičkové ZOO, význačném arboretu aj. Jsou to asi důsledky tlaku prostředí za daných životních podmínek po dlouhou dobu. Kladu si již otázku, zda zrádné jevy nepovedou k nevratné destrukci tak výrazné, že krásy expozic se stanou neudržitelnými a kniha "Botanická zahrada Liberec - 125 " se stane jen dobovým dokladem dosažené úrovně po 125 letech vývoje. Úrovně, jež nadále bude již jen neuvěřitelnou minulostí. Přál bych si, kdyby Botanická zahrada přežila všechno, jako jedna ryba, kterou lze vidět v našich akváriích, ryba přeživší z hlubokého pravěku, "žijící zkamenělina": Bichir zdobený (Polypterus ornatipinnis) je dravá ryba z tropické Afriky, z povodí Konga a jezera Tanganika. Na kořist číhá, a proto potřebuje skrýše či husté rostlinstvo. Nejaktivnější je večer. V přírodě dosahuje délky 70 cm, v akváriích zpravidla asi 35 cm. V umělých podmínkách přitom nestrádá, daří se jej i rozmnožovat. Bichiři dýchají nejen žábrami, ale nadechují se občas i vzduchu nad hladinou. Vzduch vtlačují do plynového měchýře a vstřebávají z něj kyslík. 

4516.jpg Bichir zdobený 4517.jpg Bichir na číhané. 4518.jpg Bichir má velikou tlamu se silnými čelistmi.