Domů > Novinky > 22. října

22. října

22. října:

Ukázky zvláštních sukulentů v pavilonu A.

Ne všechno se vejde do trvalých expozic. V případě určitých speciálních témat, z nichž jedním jsou rostliny tučnolisté čili sukulenty, proto na čas vystavujeme vybrané ukázky ze sbírek. Pěkná skupina sukulentů je nyní v pavilonu A.

105.jpg Ukázka vybraných sukulentů.

106.jpg Faucaria tigrina

107.jpg Fenestraria rhopalophylla

108.jpg Lithops olivacea

Multihybridy orchidejí.

Botanická zahrada Liberec patří k těm, které se nezříkají šlechtěných orchidejí jen proto, že se zpravidla výše cení druhy divoké čili botanické. Složití kříženci (multihybridy) jsou mnohdy krásní, jak dokládají připojené fotografie. Někdy je problém, jak takový výpěstek správně jmenovat. Například první ze zde uvedených orchidejí patří do početné skupiny mezirodových multihybridů, známých pod společným komerčním označením x Cambria. Uvedené orchideje jsou právě vystaveny ve vitríně.

109.jpg x CAMBRIA

110.jpg x CAMBRIA

111.jpg Cymbidium Enzan Forest ´Majolica´

112.jpg Cattleya Chian-Tzy Maxtina ´Takaki Snowy´

Sarracenia ´Kateřina´alias Sarracenia ´Catherine´ je vystavena v pavilonu D.

Je známo, že masožravé rostliny jsou nejen zajímavé, ale většinou i hezké. Proto se staly i předmětem šlechtění. Špirlice dnes po světě známá jako Sarracenia ´Kateřina´ neboli Sarracenia ´Catherine´ byla vyšlechtěna právě v naší Botanické zahradě a platně přihlášena u příslušné autority v USA. Nyní je vystavena a seznáte, proč ani po řadě let nemá konkurenční, jí podobnou příbuznou. Naše zahradnice specialistka, na jejíž počest je šlechtěná rostlina pojmenována, se stále stará o pavilon D - masožravé rostliny, jakož i o sbírku v zázemí. Uvedený pavilon nyní představuje uznávanou světovou špičku, která nemá v jiných botanických zahradách obdoby.

113.jpg Sarracenia ´Kateřina´

114.jpg Sarracenia ´Kateřina´