Domů > Novinky > 24. března

24. března

Botanický recept, jak potlačit "blbou náladu".  (Fejeton)

Odpusťte ten vulgarismus a berte to jako vhodný termín převzatý od chytrého prezidenta. Vystihuje to, co uprostřed objektivních strastí může i v krásném prostředí Botanické zahrady vyvolat třebas i jediný bezskrupulózní exemplář nemající valných dispozic. Zlo se uchytí a rozpíná se, a vítá každého špínu jsoucího ku pomoci. Jestli si ovšem někdo myslí, že ten botanický recept bude mít jako téma koku, konopí nebo peyotl, tak ne! Bude to metoda, jak se lze vznést kamsi do pomyslných výšin, mezi romantiky a vědce bez žádostivosti po uznání, slávě a vlivu. Dnes jako příklad k tomu receptu volím jeden keřík rostoucí podivným způsobem v pavilonu E: Je uchycen na železobetonovém modelu tropického stromu, obrostlém přisedavými rostlinami (epifyty) a šplhavými rostlinami (liánami). Jmenuje se klusie pralesní (Clusia nemorosa) a je z Brazílie. Vysílá k zemi vzdušné kořeny, proniká do ní a čerpá zdola živiny i vodu. Jen zprvu, když vyklíčí na stromě ze semene ulpělého v trusu některého plodožravého ptáka, je epifytem. Když se následně propojí s půdou, stává se hemiepifytem (zpola přisedavou rostlinou). 

4606.jpg Klusie pralesní (uprostřed). 4608.jpg Vzdušné kořeny vysílané klusií pralesní.

Jsou ovšem i hemiepifyty, které se na stromy, kam se v pralese potřebují dostat kvůli světlu, dostávají zdola. Klíčí v půdě pod stromem a zprvu šplhají nahoru jako liána. Až potom jejich vrchol zmohutní a jejich chabý spodek nejednou úplně odumře. Výsledkem je opět hemiepifyt, vysílající k zemi vzdušné kořeny. Aby byl tento hemiepifyt s odlišným životním způsobem než má klusie nějak rozdílně označen, vznikl pojem "sekundární hemiepifyt". A  TEĎ TO PŘIJDE! Vezměme opět příklad z pavilonu E, který se nalézá hned vedle klusie. Je jím monstera Karwinského (Monstera acuminata). Je to typický "sekundární hemiepifyt"; leč zalistujme ve vědecké literatuře, abychom zjistili, jak je to nevhodný pojem. 

4612.jpg Monstera Karwinského jako hemiepifyt v pavilonu E. 4611.jpg Monstera Karwinského šplhající zdola na kmen. 4609.jpg Vědecký článek o hemiepifytech (úvodní úryvek).

Než si člověk prostuduje obšírný rozbor kolem různých termínů, již nedýchá stejný vzduch s tím zmíněným exemplářem a je mu příjemně! A navíc se poučí, jak je to s tím přesným odborným vyjadřováním: "Závěrem lze říci, že použití termínu sekundární hemiepifyt by mělo být zamítnuto ze všech výše uvedených důvodů. Čtyři základní pojmy s jasnými definicemi stačí popsat květenu závislou na stromech: epifyty a hemiepifyty, jak byly původně definovány Schimperem (1903), nomádské liány (Moffett, 2000) a popínavé rostliny sensu strictu (liány a pnoucí rostliny)."