Domů > Novinky > 25. září

25. září

Palma se záhadnou adaptací.

Přímo u dveří pavilonu E roste silně otrněná palma, zvaná Aiphanes minima. (Její jméno kombinuje starořecké ai, což znamená vždy, s phaneros, což znamená viditelný nebo nápadný.) Píši-li otrněná palma, musím přesněji poukázat na až 8  cm dlouhé jehlicovité trny, všemi směry namířené, obrůstající kmen a řapíky. Trny jsou tu a tam i na čepelích. Je to tedy palma pořádně nebezpečná zahradníkům, leč také příliš všetečným a dovoleným návštěvníkům, ohmatávajícím exponáty. Popsaná adaptace musí mít pro život palmy i v přírodě velký význam; ale jaký?

Palmy byly již v druhohorách, což by svádělo k domněnce, že za výběr a evoluci otrněné palmy možná mohli tehdejší býložraví dinosauři. Podívejme se však na rozšíření palmy. Vyskytuje se na Haiti, Portoriku a na Malých Antilách. Antilská fauna neobsahuje mnoho druhů, které by mohly ničit palmy. Je to jen domněnka, ale nejpodezřelejšími strávníky, jimž by chutnaly sladké a výživné vzrostné vrcholy palmy, jsou druhy souborně označované jako hutie. Jsou to velcí endemičtí hlodavci několika druhů, kteří výborně šplhají. Během třetihor mohlo dojít ke koevoluci, při níž se upravily vztahy mezi rostlinami a hlodavci. (A nejen hlodavci, protože na této palmě (jejích plodech) jsou potravně závislí vzácní papoušci amazoňani.) Můžete tu domněnku považovat za báchorku, ale každopádně se na tu palmu dívejte jako na velkou zajímavost!

3854.jpg Aiphanes minima 3855.jpg Řapík listu.
3856.jpg Tvrdý, pružný a nelámavý trn. 3857.jpg Vyzbrojený list.