Domů > Novinky > 3. června

3. června

Orchideje jimž se lze jenom divit.

Z vitríny plné botanických orchidejí dnes vybírám dvě nejpodivuhodnější, ač krásnými je nazvat nelze. První je z tropů asijských, druhá amerických. K nim snad netřeba nic dodávat, snad jen že Paphinia cristata má ty bílé přívěsky pohyblivé, chvějí se vlivem každého nepatrného závanu vzduchu. Je to nejspíše lákadlo pro nějaké speciální opylovače. Ani květy prvého druhu nejsou nepohyblivé. Pohnou se ale jenom když na přistávací rampu, viditelnou ve středu každého květu, usedne hmyz. Ta rampa je uchycena na tak chabém připojení, že pouhá váha nějakého robustnějšího hmyzu způsobí zhoupnutí. Hmyz, než se to stane, umístí na bliznu pylové brylky (v tělíska stmelený pyl, nalepený na jeho hlavu po předešlé návštěvě této orchideje). Po pádu do nitra květu se může ven vydrápat jenom tím způsobem, že se dotkne místa, kde přebere nové brylky. A může opylovat další jedince téže orchideje v okolí! 

3412.jpg Bulbophyllum frostii 3413.jpg Paphinia cristata