Domů > Novinky > 3. srpna

3. srpna

Oblíbené lavičky. (Fejeton)

V zahradě máme mnoho laviček, všechny v pěkném prostředí. Avšak zajímavé je, že zjevně nejoblíbenější jsou ty, které jsou poblíže vody. V případě "zákoutí se studnou", kde je několik laviček, si mohou děti trochu zařádit díky funkční pumpě. Zejména když je venku horko, je tam možnost osvěžení a příznivé je i polostinné vlhké mikroklima. U pískovcové fontánky, kde je slyšet mírně bublající vodu, působí navíc příznivě zajímavé rozhledy, směrem ke skleníkům i směrem od skleníků do parku. Někdo si povšimne i zvláštního zahradního designu využívajícího kombinací tvarově zajímavých zelených (nekvetoucích nebo málo kvetoucích) rostlin. A tak se vedle sebe ocitá velmi exotická barota a zcela obyčejná vrba košíkářská. Vypadá to, že oba zmíněné sektory venkovní části zahrady jsou tak trochu "zapomenuté", jako by tam sice zahradník působil, a zase ne moc intenzívně. Čiší z toho klid a mír. Pointa tohoto mini-fejetonu ovšem mnohého překvapí: Tyto dílčí části zahrady byly autorem ideově zacíleny po stránce funkce v celku zahrady, pak dlouze vymýšleny, do detailů rozkresleny v řadě alternativ, a potom řemeslně zhotoveny. Byl to prostě kalkul! 

Výchozí úvaha počítala s jednou lidskou vlastností: Již od dětství se rádi cajdáme, a nebylo přece louže, abychom do ní alespoň nedupli! Neříkám, že by ještě dnes někdo dovolil klukům plavit se v předjaří na ledových krách; ale i ledová voda děti přitahuje a vyrobí jim pořádnou rýmu. Dospělí, je-li teplo, jdou raději k vodě, než do kulturních zařízení včetně Botanické zahrady. V zahrádkách chce leckdo mít rybníček. V jedné liberecké zahradě u vilky, kolem níž chodím, mají neprůhledný živý plot, ale za ním je slyšet zurčící voda, v té uličce něco velmi libě působícího. Jednou jsem tam nalezl průhled a co jsem spatřil: Otřesnou hromadu kamení, z níž vyčnívá ošklivá plastová roura; čerpadlo do ní žene vodu, spadající zpět do maličkého rybníčku, jsoucího bez jakékoli příkrasy. Jediné plus to má: Zvuk padající vody. 

Možná se někdo v duchu ptá, kdo že se dopustil v Botanické zahradě naznačeného kalkulu a navrhnul ten "nedbalostní" styl využívající vody? No nedivte se, jmenuje se Studnička, a ten je navíc zrozen ve znamení Vodnáře. Je to náhoda, není to náhoda? Průprava kluka z venkovského městečka, se zámeckým parkem oplývajícím bazénem se soškou Jiříka se stříkající rybou, kde je na dohled řeka, by tady ale byla! 

3686.jpg Zákoutí se studnou. 3687.jpg Zátiší s pískovcovou fontánkou, barotou a vrbami košíkářskými. . 3688.jpg Pohled od fontánky k parku. 3689.jpg Pohled od fontánky ke skleníkům.