Domů > Novinky > 3. února

3. února

Aloe Marlothova ještě kvete. (Fejeton)

V botanickém jmenosloví, tedy ve jménech rostlin, jsou často připomínáni a vlastně zvěčněni němečtí botanici minulých století. Nejinak je tomu i u nápadně robustní a divoce vypadající jihoafrické aloe Marlothovy (Aloe marlothii). Kdyby byla Botanická zahrada přístupná, určitě byste ji nepřehlédli, protože má růžici přes metr velkou a na vrcholu má rozkladité květenství s vodorovnými větvemi. Moje generace je na oslavování cizozemských "velikánů" přivyklá, neboť nám vštěpovali do hlavy, že všechno bylo vlastně prapůvodně vynalezeno a objeveno v Sovětském svazu nebo Rusku. Teď se zase smiřuji s faktem, že Němci, pokud jde o botaniku, byli všude a ve všem první a pro všechno poznání z velkých zemských oblastí vytvořili základ. Však jsou to lidé odvážní, podnikaví, vzdělaní, úporní, důrazní až vlezlí, nadměrným způsobem zcestovalí (nemají Sitzfleisch). Naši, čeští botanici nikdy nemohli mít výhody z pozice koloniálních mocností, do světa tudíž emigrovali zpravidla jako nuzáci bojující v cizině o holé živobytí. Na bádání sotva mohli mít čas. Tím si vysvětluji, že v botanických jménech exotických rostlin jsou sporadicky oslaveni leda tak Češi sloužící kdysi byznysu s orchidejemi nebo kaktusy, jež rabovali ve velkém (Roezl, Frič; nikoli botanici). Ani při možnostech vycestovat do tropů po r. 1990 se čeští botanici v botanice nijak neprosadili a "hrají si na domácím písečku", a přitom jich ubývá tím, že místo terénní botaniky dělají botaniku laboratorní. Dokonce mají v oborové hantýrce označení "bílí botanici", protože nosí bílé pláště. Žijí z grantů a mezinárodní spolupráce, zapojeni do "systému vzájemné úsluhy". Publikují knihy a články, které nepochybně v krátké době "zapadnou" jako nepotřebný škvár. Pro naznačená fakta vnímám Botanickou zahradu jako velmi ztracenou v zemi, kde na tom botanika vůbec není dobře. Oblíbil jsem si pro to takový otřepaný pojem "ztracená varta". Teď, když nám zahradu úředně zavřeli a očividně to nikdo neřeší a nespatřuje to jako problém, byl z Botanické zahrady učiněn Robinsonův ostrov. Chabý a skomírající plamínek botanického snažení v Čechách snad podlehne tmářství mocných!    

4464.jpg 4465.jpg 4466.jpg