Domů > Novinky > 31. prosince (na Silvestra): Klesnout na dno, aby bylo možno odraziti se!

31. prosince (na Silvestra): Klesnout na dno, aby bylo možno odraziti se!

Tímto fejetonem chci při příležitosti Silvestra naznačit, že není nutno veseliti se. Když se člověk ohlédne na průběh končícího roku, a je mu z toho špatně, může zauvažovat v duchu zde zvoleného nadpisu. Botanická zahrada má speciální expozici, která se nazývá "DERESIVNÍ ZAHRÁDKA", a ta může být každému deprimovanému občanu nápomocna. Vysvětlení k tomu je ve třech jazycích na tabuli umístěné přímo u expozice (zde reprodukováno na fotografii). Pozoruhodným prvkem je pískovcová lavice s výtvarnými prvky podporujícími nelibé pocity: starý rezavý revolver, řetězy jako pro otroky, kotouč pily schopný uříznout prsty. Autorem díla je akademický sochař MgA. Jan Novotný. Nejde o nějakou blbost, to si nemyslete, Botanická zahrada se skrze tuto na zakázku udělanou lavici prosadila i do seriózní literatury (viz ZDE). Expozici jsem dnes dokumentoval následujícími fotografiemi.

4877.jpg Depresivní zahrádka (expozice za tabulkou). 4878.jpg Komentář 4879.jpg Eine der krüppelhaften Fichten 4880.jpg Lavice nikterak povzbudivá, nyní ledově studená 4881.jpg Vyšlapaná stezka, svědčící o vysoké návštěvnické frekvenci

Pobyl jsem v "Depresivní zahrádce", poseděl na studené lavici; a dostal jsem náladu nikterak špatnou, neb jsem již otužilý, leč dostavil se pocit teskný. Vzpomínal jsem na vernisáž a hned jsem běžel vyhledat tehdejší fotografie. Z děvčátka, jež tehdy vyfasovalo rakvičku (s ošklivou šedou šlehačkou), je nyní již maturantka! Jak ten čas letí! Tenkrát, v rámci pohoštění na vernisáži, se podávala i jiná tematicky vhodná jídla, jako například utopenci, a kdo měl ešus, mohl si přát i "vězeňskou polífku" (jak bylo uvedeno). Pár těch historických fotodokumentů níže uvádím.

4882.jpg Jemná instalační práce za pomoci jeřábu. 4883.jpg Autor lavice MgA .Jan Novotný. 4884.jpg Jako zákusek rakvičky; poněkud zvláštní. 4885.jpg Vernisáž: Hosté zády k nové expozici a čelem k občerstvení. 4886.jpg Máš ešus? Dostaneš chudou polífku!