Domů > Novinky > 4. března

4. března

Co jsem zapomněl říci. (Fejeton)

Včera jsme měli v zahradě vzácnou návštěvu, libereckého pana primátora, provázeného také náměstky. Krátká reportáž je ZDE. Lze považovat za správné a sympatické, zajímají-li se veřejní činitelé, představitelé našeho zřizovatele o Botanickou zahradu. Komentoval jsem jak nepřístupnou část (tzv. pěstitelské a technické zázemí), tak expozice. Lépe řečeno, reagoval jsem na živý zájem a četné dotazy, týkající se rostlin i jejich pěstování, také postupů při projektování expozic. Čas ubíhal, překročili jsme časový limit o skoro hodinu, a přesto jsem nestačil říci ledacos zajímavého. Zájem byl o historky kolem rostlin a všelijakých fint při pěstování vzácností. Dnes píši jednu věc, kterou jsem zapomněl říci, a bývala by byla také zajímavým příkladem zdánlivých detailů rozhodujících o úspěchu s velmi zvláštními rostlinami.

V pavilonu C, věnovaném australské flóře, roste zvláštní cykasotvará rostlina (z čeledi Stangeriaceae), jménem Bowenia spectabilis. Je to již letitá rostlina, se kterou byly vždycky potíže.  Nerada tvořila nové listy, někdy byly ještě nevyzrálé listy deformované a všelijak poškozené. Nad touto botanickou vzácností mimořádného významu jsem si lámal hlavu, ale prostředí ve skleníku se zdálo být v pořádku, ani škůdci nebyli zjištěni. V knihách jsem nemohl nalézt žádnou nápomocnou zmínku. Napadlo mne však, že snímky této rostliny z přírody by mohly prozradit něco, co se v knihách nepíše. Tak jsem srovnáním řady fotografií na internetu nalezl jeden společný jev: Pod boweniemi bylo vždy nastláno opadaným listím stromů, neboť roste ve vlhkých lesích severovýchodní Austrálie. Řekl jsem si: "Co když právě tato vrstva poskytuje ochranu a kryt rašícím základům listů, které jsou měkké, vodnaté a zranitelné?!" Zkusili jsme napodobit přírodu v tomto detailu a hle: Funguje to! 

Lze si povšimnout, že při odhalení potřebného opatření nehrála roli tolik exaktní věda, jako intuice. Kdosi moudrý řekl, že intuice je sumarizovaná zkušenost. Jak nemoudré je, když současná móda ve vědě zavrhuje intuici a za správné považuje mechanické hromadění údajů a dat, mechanické počítačové vyhodnocování a prokazování všeho nezvratnými důkazy! Někde to jde, ale jinde je to jaksi "toporné" až tupé. Chybí nějaký rada Vacátko, aby vytušil, na co se zeptat a jak na odpověď přijít. Pak se ten zločinný faktor, který nám například poškozoval bowenii, prozradí a odhalí.

1595.jpg Bowenie obdivuhodná (Bowenia spectabilis) v pavilonu C. 1596.jpg Příslušnost bowenie ke starobylým rostlinám cykasotvarým čas od času prozrazují šištice.