Domů > Novinky > 4. ledna

4. ledna

Poplašná zpráva a vyhrůžky - fungující metoda na modelu australského buše. (Fejeton)

V souladu s názory pana rektora University Karlovy jsem si vždy myslel, že poplašné zprávy šířené vládou a na ni napojenými chytráky nejsou užitečným varováním, ale že škodí tím, že způsobují nalomení psychického stavu lidí s důsledkem prolomení imunity. Ani občasné vyhrožování tím nebo oním ministrem pokutami a číháním na lidi mi nepřipadalo jako funkční opatření. Nicméně musím zde popsat, jak jsem se experimentálně přesvědčil, že poplašná zpráva i vyslovené vyhrožování mají v přírodě svoje místo a metody, které by snad někdo mohl označit jako aroganci moci a zpupné vystupování ministrů, skutečně fungují! Jsou dokonce patrně univerzálním regulátorem přírodních procesů, proč by tedy nemohly zregulovat koronavirus? Kdyby tomu tak nebylo, jak mi potom vysvětlíte následující fenomen:

Loňského roku se Botanické zahradě podařilo v zahraničí získat nový zajímavý sortiment australských rostlin v semenech. Ne vše se dařilo, ale přesto je k dispozici dost sazenic k uplatnění v pavilonu C - Australis. Tam ovšem již není místo, a tak již nějaký čas plánujeme odstranění těch keřů z australského buše, které v daných skleníkových podmínkách jenom dobře rostou, ale vůbec nekvetou. Chybí jim zřejmě dostatek UV záření, anebo je pro ně celková vydatnost osvětlení podprahová. Při rekognoskaci přímo v pavilonu jsem to nejednou pronášel k zahradníkům nahlas. A hle: Velké keře, které řadu let nekvetly, právě nyní jeví tendenci ke kvetení a již tu a tam mají základy květenství!  Jediné, co se ekologicky v pavilonu změnilo, je přitom "přidaná hodnota" spočívající v kvalitním ředitelském vyhrožování a strašení smrtí (kopejte hroby jsem sice neřekl, ale že některé keře půjdou na kompost ano!). Je to k neuvěření, ale popsaný jev nyní pozoruji již podruhé. Před lety jsem měl velký trs orchideje Stanhopea oculata, který nechtěl vůbec vykvést, přestože byl velmi silný a ke kvetení zcela způsobilý. Jakmile jsem však s veškerou vážností, ba vztekem zařval, že ta potvora bude přemístěna pod parapet a ať si tam třebas chcípne, vykvetla v překvapivě brzkém termínu hned třemi mohutnými květenstvími. Gloria in excelsis Deo, že máme tak božskou vládu. Ti zdánliví cynici, šalební pomahači k národní tragédii a zruinování všech hodnot vlastně jen dříve než já objevili kouzlo vyhrůžek a strašení smrtí. Zítra máme pracovní poradu a já podám zprávu, jak přitvrzení mých metod, jež připodobním těm vládním, zaúčinkuje na pracovní morálku a tvůrčí invenci kolegů. Některé z druhů,  příslušníků australského buše, o nichž byla řeč, zde uvádím.

4322.jpg Acacia burkittii 4323.jpg Kennedia prostrata 4324.jpg Hakea coriacea 4325.jpg Hakea bucculenta