Domů > Novinky > 5. června

5. června

Na můj povel: Ufiknout! (Glosa)

Jsou zahradnické zákroky, které lze považovat za rizikové. Například v případě fíkovníku velkolistého (Ficus macrophylla), rostoucího již 20 roků v pavilonu C - Australis. Je to strom podobný obyčejnému "fíkusu" (Ficus elastica), ale je endemický v severovýchodní Austrálii. Za uvedenou dobu mu narostla mohutná koruna a příliš vysoký kmen, takže příliš konkuroval okolním rostlinám a po jarním řezu netrvalo dlouho, a dotýkal se stropu. 

Právě proto zazněl povel uvedený v nadpisu. Zahradníkům se do odříznutí kmene ve stanovené výšce nechtělo, neboť tak drastický zákrok jako odstranění celé koruny by již mohl ohrožovat vitalitu stromu. Měl jsem však svoje informace a výsledkem jsem si mohl být jist. Tvrdil jsem, že i zcela holý kmen může uvnitř pletiv založit adventivní pupeny a že zkrátka ten lysý sloup obrazí zelenými ratolestmi. Z těch bude později založena nová koruna v nižší poloze než předešlá. Fíkovník velkolistý je totiž zvláštní druh, patřící mezi ty, které v přírodě klíčí na stromech jako epifyt, pak prodělají fázi stromového škrtiče, a nakonec se vyvinou ve strom s mohutnými opěrnými kořeny. I ten náš relativně mladý jedinec se, pokud jde o kořání, chová podezřele a podivně: Po půdním povrchu se některé kořeny kroutí jako hadi, jako by toužily po jakési lotrovině. Jsou to zkrátka kořeny stromového škrtiče!

3421.jpg Zprvu holé torzo fíkovníku s novými ratolestmi. 3422.jpg Kořání s podivným chováním.