Domů > Novinky > 5. května

5. května

Palmy, které chybí!

Tradiční událost, kdy se zjara vyvážejí palmy a oleandry ze skleníku ven, na prostranství s lavičkami, se udála v minulých dnech. Celé uspořádání však zjevně nemá obsazený střed, něco tam chybí. Tři stromovité palmy zůstaly na dvoře za skleníky, neboť měly po letech ztrouchnivělé dřevěné květníky. Jsou to vlastně masivní sudy dělané na míru tak, aby se vzrostlé palmy mohly zvedat speciálním hydraulickým zařízením na podvozku. Finančně představují docela vysokou částku.

Úhrada nádob pro palmy byla letos provedena (kromě financí na připravovanou výstavu) z dotace LIBERECKÉHO KRAJE. Děkujeme; a kdyby mohly promluvit i palmy, jistě by též děkovaly!

3307.jpg Upnutí kmene do smyčky z popruhu. 3308.jpg Řezání obručí na staré ztrouchnivělé nádobě. 3309.jpg Kořeny, jež přirostly k nádobě, ba vrostly do její stěny. 3310.jpg Zvedání palmy kvůli přesazení.

Fotoreportáž zachycuje akci, kdy se musí přeříznout obruče na staré nádobě, aby ji bylo možné rozebrat a po částech oddělit od kořenového systému. Obvod balu se musí osekat sekerou, aby strom mohl přijít do nádoby původní velikosti. Pak se palma vyzvedne, přemístí do nové nádoby, a nakonec je bal kolem obsypán půdou. Zítra již budou palmy převezeny do expozice venku, kde dosud chybí.