Domů > Novinky > 6. července: Ve znamení Vodnáře.

6. července: Ve znamení Vodnáře.

Tvoří-li člověk profesionálně zahradní design, natožpak speciálně v botanické zahradě, může nabýt dojmu, že by měl na základě vlastních zkušeností a pozorování dospět také k nějakému pamětihodnému výroku. Ten můj výrok zní: "Voda je jediný tvůrčí prvek, z něhož nelze udělat kýč." (Ať vodu použijete v plastové skořepině, nějaké ohyzdné plechové fontáně, betonovém bazénu, prohlubince v kameni, skvěle udělaném rybníčku, anebo v umělém potůčku, vždy to dopadne v podstatě dobře!)

                                                                                                                                                .   .   .

Tento názor je snad ovlivněn tím, že jsem zrozen ve znamení Vodnáře; jinak by nebylo možné, že po svém příchodu do zahrady jsem původně jediný bazének ve venkovní části (v alpinu) zachoval, ale přidal jsem rybník na vystavování leknínů a mezi kameny přidal zurčící vodní systém s dalšími jezírky. U plotu směrem k Purkyňově ulici je zřízen hranatý bazén s pískovcovou fontánkou zvláštního originálního tvaru, od akad. sochaře F. Novotného. Ve zvláštním oddělení "Květena mokřadů a vodních zahrad" jsem přidal dalších 60 bazénků pro vodní květenu, větší rybníček a ještě velký bazén pro šlechtěné lekníny. Kromě jediné známé studny jsem objevil dvě další, utajené a zasypané, nechal je vyčistit a obnovit. Ve sklenících jsou místo původních 2 bazénů nyní 4 a větší; k tomu vodopád uvnitř jednoho skleníku a potůček tekoucí mezi dvěma pavilony. 

                                                                                                                                                 .   .   .

 Nyní je ideální čas k ocenění těchto počinů, neboť vlhkomilné a plovoucí rostliny jsou v optimu. Nejsou to jen legendární největší leknínovité rostliny světa ubytované ve sklenících, ale ve zmíněném oddělení je například rybník s půvabnými šlechtěnými venkovními lekníny: 'Comanche' - hvězdicovité květy meruňkové barvy, silně vonné; Nymphaea tuberosa 'Richardsonii' - nejkrásnější z bílých; 'Formosa' - růžově kropenaté, jakoby zrnitě nastříknuté květy; 'American Star' - růžové hvězdicovité květy s úzkými plátky, silně vonný.                                                                                                                                 

5357.jpg ´Comanche´ 5358.jpg Nymphaea tuberosa ´Richardsonii´ 5359.jpg ´Formosa´ 5360.jpg ´American Star´

Venkovních leknínů kvete mnoho, miniaturní, velké, se skoro černými květy atd. atd., ale obdivovat lze i další krásné druhy. U všech jsou informace na tabulkách. Vybírám pouhé tři příklady nyní kvetoucích druhů.

5361.jpg Pontederia cordata (modráska srdčitá) - Severní Amerika 5362.jpg Pontederia cordata (modráska srdčitá)
5363.jpg Nymphoides peltata (plavín štítnatý) - Evropa, Asie 5364.jpg Nymphoides peltata (plavín štítnatý)
5365.jpg Anemopsis californica (mansa kalifornská) - JZ USA, Mexiko. 5366.jpg Anemopsis californica (mansa kalifornská)