Domů > Novinky > 6. ledna

6. ledna

Axolotl mexický není obyčejným exponátem!

Jde o obojživelníka zvláštních vlastností, neboť na rozdíl od jiných nevylézá z vody a vzhledově zůstává po celý život ve stadiu pulce; avšak pulce obrovského, až 25 cm dlouhého! Díky vnějším keříčkovitým žábrám za hlavou vypadá jako strašidelné zvíře a dříve více než dnes byl chován v akváriích. Většinou se chovali albíni, protože jejich žábry jsou krvavě červené, tudíž zvláště nápadné. V liteartuře se dnes bohužel píše: Axolotl (Ambystoma mexicanum) je kriticky ohrožený druh endemický v centrálním údolí Mexika. Populace tohoto ocasatého obojživelníka v posledních letech poklesla v důsledku ničení stanovišť, znečištění vod a zavlečení dravých exotických ryb, jako je nilská tilapie (Oreochromis niloticus). Axolotl sice žije v tropech, ale vysoko v horách. Jeho lokalitami byla jezera Chalco a Xochimilco. Nyní je jezero Chalco prakticky vyschlé. Jedinou částí jezera, která je nadále zaplavována, jsou mokřady Tláhuac. Jezero Xochimilco je přímo u hlavního města Ciudad de México a jeho stav velice utrpěl, následkem čehož i axolotli takřka vymřeli. 

V předjaří bývají na rostlinách přilepena i poměrně velká (asi centimetrová) rosolem obalená vajíčka s patrnými zárodky axolotlů. Aby tomu tak bylo, napodobujeme přírodní jev, kdy do jezer proudila voda z tajících ledovců v Sierra Madre; vodu v akváriu uměle chladíme. Axolotly již řadu let úspěšně množíme.

Tyto podivuhodné tvory uvidíte hned ve vstupním pavilonu skleníků, až vláda bude muset ustoupit z těch mocenských opatření, která jsou pro ochranu před kovidem úplně zbytečná, ale škodí. 

4336.jpg 4337.jpg 4338.jpg