Domů > Novinky > 6. srpna

6. srpna

U nás poznáte peklo! (Glosa)

Lhát se musí umět. My, pokud jde o úpravu expozic,  se proto ani nepokoušíme své návštěvníky obelhat něčím, co by neodpovídalo přírodě a přirozeným podmínkám rostlin. Není to samozřejmost. Ještě v roce 1990 byly ukázky tropické a subtropické flóry a vegetace nevěrohodné. Byla předváděna směsice rostlin, jež k sobě nepatřily; a náznaky jejich biotopů byly spíše legrační parodií. Lidé to přijímali, protože jsme byli za "železnou oponou" a nikdo tropy neviděl. Mnohé botanické zahrady u tohoto způsobu setrvávají dodnes; neboť udělat imitaci rostlinného společenstva v umělých (např. skleníkových) podmínkách má mnoho praktických problémů, ekologických úskalí a znamená složité shánění právě těch druhů, které jsou k tomu potřebné. 

Ve starých cestopisech se například tropický deštný les popisuje jako "zelené peklo". Pro botanika, který má rozpoznat, co ve výšinách stromových korun osídlilo větve, to tedy peklo je! Pohled, který se mu naskýtá, je dosti věrně napodoben v našem pavilonu E. Hledejte si v té změti orchideje (opravdu tam jsou), anebo oblíbené bromeliovité rostliny!  Brazilská Billberia magnifica z čeledi bromeliovité je přitom na jednom kmeni na dosah a je skoro metr velká, přesto je maskována a je snadno přehlédnutelná. U nás tohle peklo poznáte na vlastní oči, aniž dostanete malárii, koronavirus, strach z divoké tropické přírody, anebo vztek na zprávy, co nám mocipáni ze svých okupovaných nebo koupených rozhlasů a televizí cpou do uší hlava nehlava!

P. S.: Orchideje i rostliny bromeliovité však u nás v hojnosti uvidíte také, protože umíme využít i jiných způsobů aranžmá.

3709.jpg "Zelené peklo", na to máme odborníky! 3711.jpg Billbergia magnifica (s trubicovitými strakatými růžicemi).