Domů > Novinky > 7. ledna

7. ledna

Zadumání v Orientální zahradě.

Napadl sníh, vlastně zatím jen pěticentimetrová vrstvička. Je těžký, mokrý, a tak schýlil půvabné bambusy druhu Phyllostachys aureosulcata v expozici nazvané "Orientální zahrada". Krajina s pohořím a z něj vytékající říčkou je tam naznačena pomocí krásných balvanů z křemence a tromlovaných destiček břidlice (rozumějme destičky uměle omleté v rotujícím bubnu s vodou a pískem).  Mysl nevzrušuje žádná barevnost, zato na ni působí poezie skoro lítostivá. Nedivte se, začal-li jsem tuto chvilkovou krásu, trvající jen než roztaje zátěž sněhu, vnímat jako pozvání zprostředkované zmíněným bambusem pocházejícím z Číny; pozvání ke Konfuciově starověké čínské filozofii. Protože však nemám povahu na skutečné filozofování a intelektuální polemiky, dovedu si u filozofů jenom najít pro své poučení jejich zapsané moudrosti. Jedna z těch mnoha Konfuciových zní: Třemi cestami můžeme dojít k moudrosti: První je cesta zkušenosti; to je cesta nejtěžší. Druhá je cesta napodobení; to je cesta nejlehčí. Třetí je cesta přemýšlení; to je cesta nejušlechtilejší. Přemýšlím, jestli naše momentální životní možnosti jsou určovány vládou, která si vybrala alespoň jednu z těchto cest. Není totiž jasné,  jak mohla dospět k prospěšnosti dlouhodobého uzavření botanických zahrad.

4339.jpg Naznačená krajina s pohořím a říčkou. 4340.jpg Kamenná říčka z omletých břidlicových destiček. 4341.jpg Těžký sníh schýlil čínské bambusy.