Domů > Novinky > 7. října

7. října

Fejeton o láčkovici australské: Vím, že nic nevím.

Nemaje lepšího nápadu, vypůjčil jsem si jako nadpis omílaný výrok připisovaný Sókratovi. Ve skutečnosti ale tento myslitel pocit, v němž jsem se dnes octl nad rozříznutou láčkou masožravé rostliny, vyjádřil složitěji: .bezpochyby totiž ani jeden ani druhý z nás neví nic dokonalého, ale tento se při svém nevědění domnívá, že něco ví, kdežto já ani nevím, ani se nedomnívám, že vím; podobá se tedy, že jsem nad něho moudřejší aspoň o něco málo, právě o to, že co nevím, ani se nedomnívám, že vím.

3922.jpg Podélný řez láčkou. Skutečná celková velikost 5 cm.

Láčkovice australská. Dívám se na ni často a dnes jsem si chtěl ověřit, že v jedné z mnou psaných knih vystihuji konstrukci lapací láčky této rostliny správně a srozumitelně. Co jsem tehdy skutečně studoval a co jsem "spolknul jiným autorům" jako hotovou věc? Již jsem si po letech nemohl vzpomenout. Tu vyvstaly otázky, například ta, zdali je v malých konvičkách (láčkách) skutečně tekutina (jako v láčkách rodu Nepenthes a Heliamphora), anebo je tam kořist jen provlhčována trávicí šťávou (jako u rodu Sarracenia a Darlingtonia). A vím já vůbec, jestli láčkovice v umělých podmínkách něco uloví?! Nevím!

Snažím se o poctivost při odborné práci, a tak jsem došel pro tři vzorky láček uvedeného druhu. Zjistil jsem, že v láčkách je opravdu tekutina v takovém objemu, že tvoří volnou hladinu. Objevil jsem také kořist, a sice z lezoucích tvorů. Past jsem prořízl a popsal viditelné morfologické znaky vnitřního uspořádání. Zde je stručný zápis z pozorování: Protokol řez pastí Cephalotus; 7. 10. 2020. Řezány 3 velké pasti: bez víčka měřící cca 45 mm, s víčkem 5 cm. Je v nich tekutina, asi 1 ml. Kořist: v jedné úplný detrit, v druhé 3 svinky a 1 šneček, ve třetí 5 mm velká ulita šnečka.

S údivem zjišťuji, že ostatní masožravé rostliny jsou popsány po stránce činnosti pastí dosti dobře, v případě láčkovice není nijak popsána sekrece tekutiny, sorpce produktu trávení, ba není znám ani druh sekretu různých žláz (na víčku, na vnitřní stěně, na vyvýšeném žláznatém ostrůvku, na postranních lištách). A tak musím citovat Sókrata.