Domů > Novinky > 7. září: V expozici Pravěk se dějí věci!

7. září: V expozici Pravěk se dějí věci!

Žádná z expozic, tvořených ze stále rostoucích druhů, není tak stálá, jako třebas socha, anebo obraz. I v umělých podmínkách panuje konkurence, různí se rychlost přirůstání všelijakých druhů, také probíhá přirozený proces zrození, vývinu a umírání. Nyní to bylo a je vidět v pavilonu "Pravěk". Stromovitá kapradina stromka hrozná (Shaeropteris horrida) se nakláněla za světlem tak dlouho, až se vyvrátila a zřítila. Její kmen jsme ponechali na místě. Počítali jsme s tím a na místo jsme umístili již pěkně vyvinutou sazenici téhož druhu. Stromovité kapradiny rostou rychle, alespoň některé, a tak zákoutí s nimi doznává opakovaných úprav.

5543.jpg Pavilon Pravěk, současný stav. 5544.jpg Zákoutí se stromovitými kapradinami.

  Sphaeropteris horrida je středoamerický druh a je druhem z vlhkého prostředí tropických deštných lesů. Tam může výjimečně dosahovat výšky až 15 m. V jižním Mexiku mají pro ni lidový název cola de chango či rabo de mico (opičí ocas). Mladý, dosud spirálně svinutý základ listu se chápavému opičímu ocasu opravdu podobá.  Angličané jí říkají "blonďatá stromovitá palma", čímž se poukazuje na nápadné velké a husté plavé až rezaté pleviny na řapících listů. Nedopátral jsem se však toho, proč jí  F. M. Liebmann při vědeckém popisu v 19. století dal přívlastek "hrozná".  Žádné trny, žahavé chlupy a nic, čím by mohla ohrožovat, prostě nemá. Možná by k tomu mohli říci něco zahradníci. Pleviny, jakkoli jsou měkké, se při jakékoli manipulaci s kapradinou odlupují a padají někdy člověku, pracujícími pod listovým chocholem, za krk, pod oděv, kde mají svědivý účinek.

5545.jpg Sazenice Sphaeropteris horrida vedle ležícího kmene téhož druhu. 5546.jpg Rozvíjející se list v podobě opičího ocasu.