Domů > Novinky > 8. července

8. července

Pavilon, kde nikdy nic nekvete, a přece je působivý!

Dávno již tomu, desítky milionů let, kdy pevniny byly sice zarostlé, ale všechny rostliny měly jenom výtrusy, anebo šišky. Květnatou stráň byste nikde na světě nenašli, neboť rostliny krytosemenné, pro něž jsou typické květy, se teprve začínaly vyvíjet. Tím ovšem nemá být řečeno, že hmyz, s nímž kvetoucí rostliny počítají jako s opylovačem, nehrál ve sprašování rostlin vůbec žádnou roli. Patrně již některé rostliny cykasotvaré, které jsou hojně zastoupeny v pavilonu "Pravěk", byly sprašovány brouky, ač nemají květy, ale šištice. Jehličnaté stromy byly ovšem, jako dnes, sprašovány větrem. To byl pravěk (doba kamenouhelných pralesů) a rostlinný středověk (doba dinosaurů).

Rostliny z těchto zvláštních dob v evoluci většinou vymřely při globálních  katastrofách a přílišných změnách klimatu. Některé ovšem přežily a od té doby se vývojově změnily jenom nepatrně. Zkameněliny těch vymřelých jsou ve vitrínách před pavilonem "Pravěk", ty, které přežily, jsou vidět živé uvnitř pavilonu. Scéna tam vytvořená je tak působivá, že divák mnoho podrobností přehlédne. Možná ani netuší, že je tam také vzácná sbírka zvláštních výtrusných rostlin vranečků (Selaginella), které jsou poněkud podobné známějším plavuním, ale jsou vývojově poněkud dokonalejší než ony. Pozná se to například podle toho, že na rozdíl od plavuní jsou heterosporické - mají odlišné samčí a samičí výtrusy. To je pokročilý znak. O vranečcích se zájemce může dočíst více ZDE.

3568.jpg Pavilon "Pravěk". 3569.jpg Skupina rostlin cykasotvarých (čeledi Cycadaceae a Zamiaceae) 3570.jpg Selaginella grandis 3571.jpg Selaginella concinna