Domů > Novinky > 8. května

8. května

Parožnatky? Parožníky!

V pavilonu G jsou četné kapradiny rodu Platycerium, a z nich chci dnes upozornit na rozměrné, zřídka pěstované náročné druhy Platycerium coronarium a P. holttumii z tropické Asie. K tomu přidávám zvláštní druh P. elephantotis z Afriky.

České jméno "parožnatka" je těmto kapradinám běžně dáváno, ač existuje konflikt v užívání tohoto jména pro dvojí zcela odlišné rostliny (viz ZDE). To by v botanice nikdy nemělo být. Omluvou by snad mohlo být jen to, že Platycerium je rostlina cévnatá (tzv. vyšší), kdežto Chara je rostlina stélkatá (tzv. nižší). Proč si tak bohatý a tvárný jazyk, jako je čeština, nedokáže pomoci?! A tak již několik let razím pozměněný tvar "parožník" pro kapradinu rodu Platycerium. Nevadí, že v latině jde o rod střední, v češtině o rod mužský. Vždyť v téže čeledi kapradin přece máme rod Polypodium (rodu středního), česky "osladič".  

3322.jpg Platycerium coronarium 3323.jpg Platycerium holttumii 3324.jpg Platycerium elephantotis