Domů > Novinky > 8. srpna: Prapodivná kapradina.

8. srpna: Prapodivná kapradina.

Míčovka kulkonosná (Pilularia globulifera)  je kapradina vypadající jako svěže zelený trávníček. Po mnoha letech, kdy byla považována za vyhynulý druh naší flóry, byla v ČR zase objevena (nyní roste u 3 rybníků). Zůstává však druhem kriticky ohroženým. Jméno dostala podle dole skrytých kulovitých útvarů obsahujících výtrusnice, tzv. sporokarpů. Několik divných rodů kapradin rostoucích obojživelně, anebo jsou rostlinami plovoucími, si botanici zvykli nazývat "vodokapradiny".  Tuto raritu naleznete v oddělení "Květena mokřadů a vodních zahrad". 

5462.jpg Porost míčovky kulkonosné. 5463.jpg Odhalené sporokarpy, tvořené na oddenku.