Domů > Novinky > 8. srpna: Řetězovka není jenom zkratka pro řetězovou pilu, ale .....

8. srpna: Řetězovka není jenom zkratka pro řetězovou pilu, ale .....

...ale řetězovka je také české jméno zajímavé rostliny, kvetoucí nyní bohatě v oddělení "Květena mokřadů a vodních zahrad". Tato velmi odolná až expanzívní trvalka se tu a tam pěstuje na záhonech. V přírodě je však druhem mokřadním. Šíří se podzemními výběžky a rozsévá se rozkýváním vysokých lodyh při větru (tzv. boleoautochorie). Je to jeden z nejlepších druhů pro vodní zahrady. Snáší i dočasné sucho. Patří do čeledi hluchavkovité, a jakkoli pochází ze Severní Ameriky, čeští čmeláci se na ní napájejí nektarem se stejným zaujetím, jako na hluchavkách. 

5464.jpg Řetězovka viržinská (Physostegia virginiana) 5465.jpg Řetězovka viržinská (Physostegia virginiana) 5466.jpg Bílá forma řetězovky viržinské