Domů > Novinky > 9. června: Skvosty pavilonu Pravěk

9. června: Skvosty pavilonu Pravěk

Vývojově zaostalé pravěké druhy rostlin, například ty, jež měly optimum v druhohorách, příslušejí často k nahosemenným rostlinám. Nemají tudíž květy, ale jejich fertilní orgány mají podobu šistic. Nyní upozorňuji na to, že několik cykasotvarých rostlin právě takové šištice tvoří. A jsou velice zajímavé. Například Lepidozamia hopei je nejvyšší z žijících cykasotvarých rostlin. Náš exemplář tedy již je dospělý, ale ještě dlouho poroste do výšky. Druh Macrozamia lucida je malého vzrůstu a vedle příbuzných druhů je trpaslíkem. 

5304.jpg Lepidozamia hopei 5305.jpg Lepidozamia peroffskyana 5306.jpg Macrozamia lucida