Domů > Pavilony > Akvária (Aquariums)

Akvária (Aquariums)

Pavilon akvárií je věnován tropickým rybám i jiným živočichům, většinou takovým, kteří se obvykle nechovají v domácích podmínkách. Najdeme zde zástupce jak mořské, tak sladkovodní fauny. Přesný počet druhů ryb, které obývají naši planetu, nikdo nezná. Odhady se pohybují od dvaceti pěti do třiceti tisíc druhů. Mezi nimi je jen pár set těch, které člověk začal chovat pro své potěšení v akváriích.

1430.jpg Vchod do pavilonu.

28.jpg Odonus niger

1330.jpg Paracanthurus hepatus

V akváriích jsou ovšem vystaveny i zajímavé vodní rostliny. Například živé mořské řasy, patřící mezi rostliny stélkaté, představují ve srovnání s ostatními rostlinami velmi primitivní vývojový stupeň. Díky stálým podmínkám v oceánech nepodlehly modernizaci jako většina rostlin žijících na souších. Sladkovodní akvária nabízejí příklady různých možností dekorativních aranžmá. Jsou v nich použity osvědčené vodní rostliny, ale i druhy zřídka vídané. U každého akvária je k dispozici komentář.

Po stránce architektonické je pavilon zajímavý již vstupem, neboť do šerého prostoru se zářícími akvárii se vstupuje průhledným tunelem. Je z velmi silného plexiskla, vzdorujícího okolním 10 tunám vody. V ní jsou majestátní ryby - vrubozubci paví.