Domů > Pavilony > Aridní Afrika a Madagaskar - pavilon B horní patro (Arid Africa and Madagascar - pavilion B upstairs)

Aridní Afrika a Madagaskar - pavilon B horní patro (Arid Africa and Madagascar - pavilion B upstairs)

Vlivem pohybu kontinentů v dávné geohistorii se stalo, že Madagaskar má květenu zřetelně odlišnou od afrického kontinentu, protože se k němu přiblížil relativně nedávno. Společným rysem je velký rozsah suchých neboli aridních území, tedy pouští a polopouští.

45.jpg krvokvět Haemanthus albiflos

46.jpg Expozice

47.jpg smrdutka Stapelia grandiiflora

V pavilonu je naznačen i charakter příslušných stanovišť, čímž také vyniká malebnost těchto nevšedních rostlin. Entuziasté se soustřeďují na pěstování tohoto sortimentu asi kvůli bizarnímu vzhledu rostlin, vzniklému všelijakými adaptacemi původně normálních rostlinných orgánů. Důsledkem takového zájmu bylo ovšem vydrancování populací druhů, jež jsou v přírodě nejvzácnější, neboť rostou na velmi malých územích (tzv. endemitů). Celá řada rostlin, jež lze spatřit právě v této expozici, je tudíž mezinárodně a velmi důsledně chráněna. Botanická zahrada zde ovšem představuje rostliny uměle rozmnožované po řadu generací, nikoli v aktuální době importované z přírody. Kultura mnoha těchto zajímavých druhů je opravdu nesnadná, vyžaduje znalosti i zahradnickou dovednost.