Domů > Dodatky > Fotohistorie.

Fotografie dochované z hlubší historie Botanické zahrady

Přerod Botanické zahrady po skončení komunistického režimu byl úplný. Nejprve bylo nutné rozebrat a přestavět celé alpinum (založené r. 1957), protože bylo prorostlé nezničitelným plevelem přesličkou rolní, ale též protože po výtvarné stránce vypadalo primitivně. Zděděný komplex skleníků, postavený postupně v letech 1956-1978, také představoval problém. To kvůli neúnosným nákladům na údržbářské práce, energeticky zcela špatné konstrukci způsobující děsivé ztráty tepla a kvůli v principu špatně řešenému topení. Prototyp elektrického přitápění (vedle koksové kotelny)  se neosvědčil a nikdy nebyl zkolaudován!  Historicky daná pozice vchodu zase způsobovala, že z časem v poválečné době připojené parkové části byl málo navštěvovaný (a zanedbaný) kus zahrady. Bylo tedy potřebné změnit i vchod, a tím i celou zahradní architekturu parku.

Nicméně, lze smeknout před úsilím, s jakým byla ve zde dokumentovaných dobách zahrada dle daných možností zvelebována a zdokonalována. Vždyť i jakýkoli stavební materiál byl zcela nedostatkový! Do roku 1990, od něhož se počíná novodobá historie v jiných existenčních podmínách, dostala zahrada do vínku velmi pěkné a rozsáhlé sbírky rostlin (navzdory neprostupnosti hranic a izolaci od všech západoevropských zemí), tradice a profesní zvyková práva, jakož i výborné jméno v republice.

1193.jpg První expoziční skleník, sloužící v letech 1930-1973.

1194.jpg Interiér tohoto skleníku.

1195.jpg Oddělení zrušené r. 1933; svár stylu francouzského s vědeckým systémem.

1196.jpg Roku 1933 - tématické uspořádání.

1197.jpg Roku 1933 - tématické záhony.

1198.jpg Purkyňova ul. a BZ cca 1930.

1199.jpg Ač v Čechách, měla BZ ještě v r. 1933 německé označení.

1200.jpg Oplocení BZ v r. 1957.

1201.jpg Alpinum ve stylu z r. 1957.

1202.jpg Placení brigádníci r. 1957.

1203.jpg Interiér skleníku pro viktorii Cruzovu, cca r. 1959.

1204.jpg Ředitel Pavel Smrž, který se zasloužil o renesanci BZ.

1205.jpg Šatna a jídelna zaměstnanců r. 1959. (No comment.)

1206.jpg Sociální zařízení zachycené r. 1959. (No comment.)

1207.jpg Vchod skleníků z r. 1960.

1208.jpg Dům zakládajícího Spolku v BZ, s bytem správce, zbořený r. 1964.

1209.jpg Módní přehlídka v BZ r. 1964.

1210.jpg Artisté v BZ r. 1964.

1211.jpg Jak se cirkusová vystoupení slučují s posláním BZ?

1212.jpg Podzemní pavilon akvárií z r. 1964.

1213.jpg Postřik proti škůdcům; r. 1965.

1214.jpg Skleníky z let 1956-1957.

1215.jpg Interiér skleníku pro kaktusy, cca r. 1970.

1216.jpg Brigádníci, hrdí na své dílo; r. 1977.

1217.jpg Jedna z nádob pro neosvědčené topení; r. 1978.

1218.jpg Roku 1978 přišly pionýrky. Přijel náš kosmonaut.

1219.jpg Staré skleníky r. 1983.

Velké břemeno pozůstalé po socialistické výstavbě prováděné víceméně amatérským způsobem (tzv. akce Z), zejména místy již hroutící se skleníky bez schopnosti udržet potřebné teploty přes zimu, bylo nakonec zvládnuto úplnou přestavbou všech částí Botanické zahrady. Pozůstala jen administrativní budova z roku 1964, ale i ta byla zevrubně opravena a uvnitř značně zmodernizována. Je tam i dobrá laboratoř, velmi kvalitní odborná knihovna a solidní výstavní sál. V novém, po r. 1990 přistavěném křídle budovy byla také konečně pořízena dílna a sklady zahradnických potřeb, jež zahrada postrádala. Druhé křídlo, bývalý kinosál, je nyní využito jako technicky výborně vybavený výstavní i přednáškový sál. Jsou tam každoročně botanické výstavy.