Domů > Dodatky > KNIHY vzešlé z Botanické zahrady

KNIHY vzešlé z Botanické zahrady

4757.jpg Vydána r. 2021. Kniha povídek z velmi zvláštního prostředí. Ptáte-li se na žánr, je to beletrie, přijatelná pro každého. Ale přírodovědou je prostoupena každá z epizod. Cena je jako u dalších podobných svazků 200.- Kč a náklad je malý: 300 ks. Mimo Botanickou zahradu ji nelze sehnat, avšak zasíláme ji na základě požadavku e-mailem.
4727.jpg Vydána r. 2021. Kniha o jedné velmi zvláštní zemi v tropech, odkud též pochází řada rostlin pěstovaných v Botanické zahradě Liberec. Na 223 stranách naleznete množství fotografií, nemluvě o populárně podaném výkladu o tamější přírodě. Cena 200.- Kč by odpovídala spíše detektivnímu románu bez ilustrací, jak je nízká. Celkový náklad pouhých 300 ks, z nichž část se ocitá jako povinné výtisky ve významných knihovnách, však znamená velmi omezenou nabídku k prodeji.  
3890.jpg Zajímá Vás, které rostliny znamenají pro Botanickou zahradu čestné místo ve srovnání s jinými zahradami? Které rostliny znamenají péči zcela mimořádnou? Ptáte se, "kam to dotáhla" Botanická zahrada, která roku 2020 oslavuje 125 let činnosti? Ledacos o tom naleznete v této knize. Prodává se za 200 Kč, výhradně v pokladně Botanické zahrady, anebo ji zasíláme na dobírku. 

                                                                                                                                                                                    *    *    *

216.jpg

217.jpg

218.jpg

Vydáno r. 2019. Knihy pro čtenáře se zálibou v přírodě a romantice. K dostání výhradně v pokladně Botanické zahrady. Zasíláme také na dobírku. Každá bohatě ilustrována fotografiemi. Relativně nízká cena každé 200.- Kč. (Je možná díky rukopisu a autorským právům k fotografiím poskytnutým k tisku ředitelem Botanické zahrady zdarma.) Výrobu knih uhradil Liberecký kraj! Děkujeme!

                                                                                                                                                                       *   *   *

219.jpg Kniha v tvrdých deskách.

220.jpg Pouzdro na knihu je součástí.

221.jpg Příklad stránek.

222.jpg Příklad stránek.

Vydáno v prosinci 2017. Rozsah 190 str., 476 fotografií. Všechny části Botanické zahrady se zasvěceným komentářem. První monografie v celé historii Botanické zahrady. Kniha je v prodeji v pokladně Botanické zahrady za 200,- Kč. Rovněž ji zasíláme na dobírku, anebo po dohodě (botangarden.uc@volny.cz) při úhradě na účet.

                                                                                                                                                                                       *   *   *

223.jpg

224.jpg

225.jpg

 Vydáno r. 2016 jako reprezentační odborná publikace o kriticky ohroženém reliktním taxonu z české flóry.

                                                                                                                                                                                       *   *   *

226.jpg

227.jpg Afriká fotografie od J. Jeníka čili autora.

Vydala r. 2014 Botanická zahrada v limitovaném nákladu 300 číslovaných sběratelských výtisků. Jde o sborník rhizologických vědeckých studií renomovaného českého botanika prof. Jana Jeníka, Dr. h. c. Kniha je určena studentům i ekologům. Tento žijící klasik tedy tímto zanechává stěžejní dílo, které bude mít nepochybně jako učebnice význam ještě mnoho let. Vynikající a netradiční grafickou úpravu knihy provedl Jan Franta, stálý spolupracovník BZ, ale i jiných vydavatelů. Kniha byla představena odborné veřejnosti na slavnostním křtu dne 22. listopadu 2014 v kavárně v knihkupectví ACADEMIA na Václavském náměstí. Několik vyčleněných exemplářů tam je v prodeji. Ostatní, číslované výtisky vážným zájemcům na doptání v Botanické zahradě: info@botanyliberec.cz . Jde o cennou reprezentační publikaci.

                                                                                                                                                                                     *   *   *

228.jpg

Vydala Botanická zahrada Liberec r. 2013 v limitovaném nákladu 200 ks (!), ke koupi v prodejně nakladatelství ACADEMIA. Dostupná ve větších knihovnách a oborových odborných knihovnách.

Jde o vědeckou publikaci o kriticky ohrožené masožravé rostlině vyskytující se pouze v Čechách, kde jsou na 133 stranách popsány experimenty odhalující ekologické požadavky druhu, příčiny jejího vymírání a metody k posilování její přírodní populace.

Botanické zahrady získávají prestiž i tím, že mají význam při záchraně zvláště ohrožených rostlin a jsou zdrojem k tomu nezbytných poznatků. V Botanické zahradě Liberec nyní probíhá další neméně zajímavý a složitý výzkum dalšího endemita v české flóře.

229.jpg

Vyšla roku 2011 v nakladatelství ACADEMIA, k dostání v prodejně nakladadatelství Academia. Reprezentační publikace vydaná ve velmi limitovaném nákladu. Reprezentovala na mezinárodním knižním veletrhu.

Je to trojice knih ve společném obalu řešeném vynikajícím grafikem Janem Frantou, s použitím papíru z bambusové celulózy. Použitá ilustrace od Reginy Novotné.

Jde o literaturu faktu, byť v poněkud beletristickém stylu. Bohatství jedinečných fotografických dokumentů z často obtížně dostupných tropických končin, s komentáři profesionálního geobotanika. Materiál byl pořízen na expedicích Botanické zahrady. Kniha je již vyprodána, ale je k dispozici v knihovnách.

230.jpg

231.jpg

Vydala roku 2010 Botanická zahrada Liberec při příležitosti stejnojmenné mezinárodní výstavy. Autoři z celého světa poskytli fotografie masožravých rostlin zobrazených tak, jak rostou v přírodě. České a anglické komentáře. Kniha je již vyprodána.

232.jpg

Vydala roku 2009 Botanická zahrada Liberec při příležitosti stejnojmenné výstavy. Bohatě ilustrováno barevnými komentovanými fotografiemi. Lze zakoupit výhradně v Botanické zahradě Liberec. (Odpovídající výstava je nyní trvale umístěna na Fakultě lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze.)

233.jpg

Vydala roku 2009 Botanická zahrada Liberec při příležitosti stejnojmenné výstavy unikátních černobílých fotografií profesora Jana Jeníka, věhlasného českého geobotanika. Týká se afrických tropů. Kniha je populárně vědecká, vyhledávaná také jako literatura pro studenty geobotaniky. Kniha je již vyprodána.

234.jpg

Vyšla roku 2009 v nakladatelství ACADEMIA, k dostání v prodejně nakladadatelství Academia.

Dosud nejrozsáhlejší česká publikace o kapradinách, s bohatými fotografickými ilustracemi pořízenými v naší i exotické přírodě, a také v největší české sbírce kapradin, nacházející se právě v BZ Liberec. Populárně vědecké kapitoly, pěstitelské komentáře, fakta z botaniky. Je tam vtěleno i několik poněkud humorných povídek o bádání v terénu.

Kniha obdržela Cenu nakladatelství za rok 2009. Kniha je již vyprodána, ale je k dispozici v knihovnách.

235.jpg

Vydala roku 2007 Botanická zahrada Liberec. Monografie vzniklá z ucelené série článků o masožravých rostlinách vyšlých v časopise Živa. Jsou vyhledávány entuziasty zabývajícími se pěstováním těchto rostlin. Kniha je již vyprodána.

236.jpg

Vydala roku 2007 Botanická zahrada Liberec.Trojjazyčně komentovaný přehled o všech dílčích expozicích Botanické zahrady. Používá se jako průvodce, leč je i upomínkovou publikací pozůstávající po návštěvě BZ, obsahující mnoho fotografií. Lze zakoupit výhradně v Botanické zahradě Liberec.

237.jpg

Vyšla roku 2006 v nakladatelství ACADEMIA, k dostání v prodejně nakladadatelství Academia.

Dosud nejrozsáhlejší česká publikace o masožravých rostlinách, s bohatými fotografickými ilustracemi pořízenými v naší i exotické přírodě, a také v největší české sbírce masožravých rostlin, nacházející se právě v BZ Liberec. Populárně vědecké kapitoly, pěstitelské komentáře, fakta z botaniky. Je tam vtěleno i několik povídek o zajímavých výzkumech, vědeckých problémech a o entuziastech. Kniha je již vyprodána, ale je k dispozici v knihovnách.

238.jpg

Vydala roku 1997 Botanická zahrada Liberec, kde je stále k dostání. Ilustrovaný přehled zaměřený na největší českou sbírku orchidejí, nacházející se právě v BZ Liberec. Je vhodná pro entuziasty pěstující orchideje. V BZ je stálá, a přitom proměnná výstava orchidejí v jim vyhrazených vitrínách umístěných v horní etáži skleníků. Tato kniha poskytuje komentáře k tam užívaným exponátům. Takováto publikace je velice pracným dílem, a proto podobná v češtině stěží vbrzku vyjde. Knihy tohoto druhu nestárnou.

                                                                                                                                                                             *  *  *

239.jpg

Vyšla roku 1984 v nakladatelství ACADEMIA, ale není již k dostání. Je památná tím, že byla publikací, jež roznítila zájem o pěstování, a posléze i vědecké zkoumání masožravých rostlin v České republice. Pro pěstitele masožravých rostlin je prý "knihou kultovní". Málokdo si uvědomuje, že je založena na fotografiích pocházejících až na několik výjimek z Botanické zahrady Liberec. Patří proto k historii naší BZ a dodává jí významu. Nezestárla, protože schémata třídění druhů v rodech a řadu faktů stále přebírají jiní autoři. Knihu naleznete ve všech významnějších knihovnách v ČR. Ojediněle je k dostání v antikvariátech.