Domů > Dodatky > MOSS GARDENING

Co je MOSS GARDENING

 Mechové zahradničení.

1061.jpg

Mechy, játrovky a rašeliníky (souborně zvané mechorosty) jsou rostliny nekvetoucí, výtrusné. V přírodě jsou časté, avšak jako záměrně užívaný výtvarný prvek v zahradním umění jsou kvůli životním nárokům a různým potížím při jejich pěstování dosti neobvyklé. Vždyť vlhké mechové koberečky bývají za suššího počasí ničeny kosy hledajícími potravu, vláknité stélky některých druhů zase odnáší zpěvné ptactvo na stavbu hnízd. Existuje ovšem dobrá kniha s radami: Schenk G. (2000): Moss Gardening: including lichens, liverworts and other miniatures.- 6. ed., Timber Press, Portland. V expozicích Botanické zahrady jsou mechorosty využity na několika místech. Mechorostům se nejlépe daří na podzim, když je vlhko a chladno. Mají jiný biorytmus a jiné životní strategie než kvetoucí rostliny, takže mnohé přečkávají teplé a sušší léto ve stavu seschnutém, dočasně neživotném.

1062.jpg Ploník jalovcový na umělém skalisku v expozici.

1063.jpg Poduška ploníku obecného v expozici Design v duchu přírody.

1064.jpg V Orientální zahradě tvoří játrovka a mech břehy naznačeného potoka.

1065.jpg Rašeliník tvoří rámec atraktivním masožravým špirlicím v alpinu.


1066.jpg

Krása mechorostů tkví hlavně v podivuhodných barvách jejich koberců či bochánků, v odstínech od nasivělých, přes temně zelené, až po zlatisté. Očima vnímaná mechová zeleň prý v lidském mozku vyvolává tvorbu endorfinů biochemických působků dobré nálady. Pouhým okem je však sotva vidět filigránská krása příliš drobných stélek. Ve vstupním pavilonu A je proto umístěn umělecky vypracovaný nosník, na němž jsou početné makrofotografie různých hezkých mechorostů v potřebném zvětšení.

1067.jpg Marchantia polymorpha (porostnice mnohotvárná)

1068.jpg Climacium dendroides (drabík stromkovitý)

1069.jpg Atrichum undulatum (bezvláska vlnkatá)

1070.jpg Dicranum polysetum (dvouhrotec čeřitý)

1071.jpg Fissidens taxifolius (krondlovka tisolistá)

1072.jpg Grimmia pulvinata (děrkavka poduškovitá)

1074.jpg Mnium seligeri (měřík Seligerův)

1073.jpg Hypnum vaucheri (rokyt Vaucherův)

1075.jpg Pleurozium schreberi (travník Schreberův)

1076.jpg Philonotis fontana (vlahovka prameništní)

1077.jpg Sphagnum papilosum (rašeliník bradavčitý)

1078.jpg Sphagnum rubellum (rašeliník červený)

[Česká jména jsou převzata z klasické monografie Pilous Z. et Duda J. (1960): Klíč k určování mechorostů ČSR.- Nakladatelství Československé akademie věd, Praha.]