Domů > Dodatky > OBROŇ NADMĚRNÁ (Angiopteris evecta) - pravěká kapradina

OBROŇ NADMĚRNÁ (Angiopteris evecta) - pravěká kapradina

267.jpg Obroň nadměrná v pavilonu Pravěk.

268.jpg Pod listy může stát dospělý člověk.

269.jpg typický pařezovině zkrácený kmen.

270.jpg Srostlice tlustostěnných výtrusnic.

Obroň nadměrná pochází z tropických deštných lesů v jihovýchodní Asii, na Nové Guinei, v Polynésii a na Nové Kaledonii. Je to stínomilná rostlina a vyžaduje velké vlhko. Často roste blízko pralesních říček. Je to skutečný kolos mezi kapradinami, neboť její listy mohou měřit až 8 m. Výtrusnice, soustředěné v lemu naspodu každého lístku, jsou tlustostěnné. Je to proto tzv. kapradina eusporangiátní. Právě tlustostěnné výtrusnice jsou znakem prozrazujícím velkou starobylost, větší geohistorické stáří než u většiny dnes žijících kapradin.

271.jpg Psaronie z Čech.

272.jpg Psaronie z Čech.

273.jpg Psaronie z Čech.

274.jpg Rekonstrukce vymřelé psaronie.

Kapradiny měly své nejstarší předchůdkyně v prvohorách, na počátku karbonu, možná již koncem devonu. Prvohory představují tzv. rostlinný pravěk čili paleofytikum. O eusporangiátních kapradinách z této doby, k nimž patří také dodnes žijící obroně (Angiopteris), ví věda díky nálezům zkamenělých stromovitých kapradin psaronií (Psaronius). Byly hojné v močálovitých kamenouhelných pralesích. Nádhernými zkamenělinami kmenů, z nichž se dělají leštěné průřezy, jsou doloženy i z českých lokalit. Zde zobrazené ukázky jsou v expozicích Botanické zahrady. Z různých končin světa je známo ze zkamenělin více než 10 druhů psaronií, s výškou kmene 3 až 10 m. Byl dole široký, směrem nahoru se plynule zužoval. Jeho vnější, dole až 30 cm tlustý plášť tvořila spleť kořínků. Vlastní kmen, tj. vnitřní část se svazky cévními, byl relativně malého průměru, obzvláště na bázi kmene, odkud se směrem nahoru rozšiřoval, kdežto kořenový plášť se naopak ztenčoval. Psaronie zcela vymřely již na konci prvohor a do současnosti se dožily jen nemnohé jejich příbuzné, jako obroň (Angiopteris). Její kmen je ovšem oproti psaroniím krátký, pařezovitý.

275.jpg Kornouteň Cooperova (Cyathea cooperi)

276.jpg Cyathea cooperi - tenkostěnné výtrusnice.


V následujícím mezofytiku (rostlinném středověku), odpovídajícím druhohorám, se mnohé kapradiny přizpůsobily k životu v sušším i drsnějším klimatu. Přednost ve vývoji dostaly kapradiny tenkovýtrusnicové čili leptosporangiátní, takže se rozrůznily v mnoho rodů a druhů. Patří k nim i všechny současné stromovité kapradiny. Pro lepší představu lze období hlavního rozvoje euporangiátních kapradin (včetně obroní) vyjádřit jako "čas před dinosaury", kdežto dodnes moderní a hojné leptosporangiátní kapradiny měly optimum až "v čase dinosaurů".

POZN.: Poměrně nové, a tudíž dosud nevžité rodové jméno "obroň" je zde převzaté z knihy "Kapradiny" (nakl. ACADEMIA 2009). Tamtéž se lze o obroních dočíst více, například o jejich zvláštním rozmnožování.