Domů > Pavilony > Orchideje - vitríny, horní patro skleníků (Orchids - upper floor)

Orchideje - vitríny, horní patro skleníků (Orchids - upper floor)

Slovo " orchidej " vyvolává představu noblesní exotické rostliny z tropických pralesů, se skvostnými květy roztodivných tvarů. Existuje asi 20 tisíc druhů orchidejí, nepočítaje další tisíce vyšlechtěných odrůd. Orchideje jsou zastoupeny ve všech klimatických zónách, dokonce i na okrajích oblastí polárních. Většina druhů však roste v tropech. Mnohé mají velmi omezený areál výskytu a jsou ohrožené možným vysbíráním a musejí být před drancováním chráněny mezinárodní konvencí, známou pod zkratkou CITES. Orchideje vystavované v Botanické zahradě pocházejí vesměs z umělého množení v laboratořích. Kvetoucí druhy jsou každý den obměňovány, doplňovány a profesionálně aranžovány (např. dle evidence za rok 2014 se ve vitrínách vystřídalo 1010 položek). Jejich neustále se proměňující výstava má zázemí ve zdejší druhově nejbohatší české sbírce orchidejí. Na těchto stránkách je zvláště bohatě reprezentována ve fotogalerii.

48.jpg Paphiopedilum henryanum

49.jpg Masdevallia veitchiana

50.jpg Rhynchostele cordata