Domů > Dodatky > Fotohistorie. > PAVILON L - specialita přidaná ke skleníkům

PAVILON L - specialita přidaná ke skleníkům

V letech 1995-2000 byly v BZ přestavěny všechny skleníky a díky projektu Ing. arch. Pavla Vaněčka se zahrada stala svou technologií nejmocnější v České republice. 

Nicméně, ředitel zahrady a přírodovědec v jedné osobě vymýšlel kromě hlavního skleníkového areálu ještě další ideje. Mezi nimi byl záměr vystavět ještě výjimečným způsobem řešený "funkcionalistický" skleníkový pavilon s velkým dosti hlubokým bazénem. Měl být určen a "šit na míru" pro tři největší leknínovité rostliny světa, neboť ty mají speciální ekologické nároky. Tento pavilon dnes stojí stranou, za hlavním skleníkovým komplexem. Podle nákresů a ředitele Botanické zahrady (M. Studničky), a také sylabu obsahujícího požadavky a podrobnosti ke konstrukci i praktickému vybavení zamýšleného pavilonu, pak Ing. arch. P. Vaněček se svým týmem vytvořil projekt k realizaci. Výstavba pak proběhla během let  2013 a 2014.

Pavilon "LEKNÍNOVITÉ - Nymphaeaceae", značený jako  pavilon L 

1354.jpg Hlavní skleníkový areál a vpravo od něj nový pavilon L

535.jpg Pavilon začleněný do oddělení mokřadní flóry na snímku z r. 2015.

1355.jpg Interiér pavilonu L

Představujeme druhy, pro něž byl pavilon od počátku určen (každý list je kolem 2 m velký):

1356.jpg Viktorie Cruzova (Victoria cruziana)

1357.jpg Viktorie královská (Victoria amazonica)

1358.jpg Euryalé vzdorná (Euryale ferox)

Ze dne 1. října 2013 přinášíme dokumenty, jak probíhal odsun části expozice mokřadní květeny. (Po dokončení stavby pavilonu se sortiment navrátil do lépe designérsky řešeného oddělení květeny mokřadů a vodních zahrad.) Dne 7. října 2013 jsme předali staveniště.

483.jpg Odebrání sazenic všech druhů.

484.jpg Vyjmutí a očištění bazénů.

Dne 21. října byly již v terénu vyznačeny přesně geodeticky zaměřené body na obvodu budoucího pavilonu. 

486.jpg Vyměřování

487.jpg Zde bude vchod do pavilonu.

Dne 8. listopadu jsou položeny "chráničky" a kanalizační roury od nově zřízených obslužných šachet, jsou také zabetonovány první armované patky, které ponesou konstrukci pavilonu. Botanická zahrada v téže době komunikuje s firmou Daruma Plzeň, která se zabývá informačním audio programem s naučným obsahem, pro nový pavilon. 

490.jpg Pokládání podzemních inženýrských sítí.

491.jpg Právě přijel transportér s betonem.

492.jpg Dokončování betonové patky.

Dne 23. listopadu je vybagrována jáma pro zřízení základové desky velkého bazénu uvnitř budoucího pavilonu. Je provedena přeložka přívodu plynu do kotelny BZ. Kromě toho je připravena betonáž dalších patek pro usazení konstrukce. Pracuje se i o sobotách a nedělích, stavbyvedoucí je na místě. 

493.jpg

494.jpg

495.jpg

Dne 5. prosince bylo nad nulou, ale mrazy hrozily. Proto čerstvě rozmístěná betonová malta pro základovou desku bazénu byla pokrývána izolační vrstvou z polystyrenu a fólie.

496.jpg

497.jpg

Dne 11. prosince byly dovezeny jednak nosné sloupy konstrukce skleníku, jednak proběhlo zdění šachty pro topný systém. 

498.jpg Základová deska pro bazén.

499.jpg Přivezli první části konstrukce.

500.jpg Sloupy, které budou zasunuty do betonových patek.


Dne 15. prosince, v neděli, se pracovalo; byla rozestavěna nosná konstrukce, usazovaly se díly krovu. 

501.jpg 13.12.2013

502.jpg 14.12.2013

503.jpg 15.12.2013

504.jpg Na střechách skleníků.

505.jpg Pohled odtud 15.12.2013

506.jpg Sem navrátíme expozice.

Dne 24. prosince r. 2013. 

507.jpg Pohled ze střechy pavilonu G.

508.jpg Budoucí vchod do pavilonu.

509.jpg Tak bude vypadat při příchodu.

Dne 23. ledna r. 2014. 

510.jpg 12.1.2014

511.jpg 13.1.2014

512.jpg 16.1.2014

Dne 24. ledna přišla zima se sněhem, zatím mírná, ale objekt byl již pod provizorní plachtou; pracovalo se vně i uvnitř, hlavně na armaturách. 

513.jpg

514.jpg

515.jpg

16. února 2014. Budoucí vnější zídky mají připravené polystyrenové vnitřní izolace a armatury, bude následovat šalování a zalití konstrukčním betonem. Bazén má již nalité betonové stěny, v nichž je skryto topení. Přední stěna je zevnitř šikmá a je nižší než stěny ostatní. Bude zvýšena vlepeným tlustým sklem, jež nemá za účel průhled pod vodu, ale hlavně zvláštní efekt optický: Pozorovatel jako by stál přímo ve vodě a z největší blízkosti viděl plovoucí listy viktorií. Patrná je vysoká zadní železobetonová zeď na straně severní, jež má význam pro stabilizaci vnitřního mikroklimatu pavilonu, a navíc ponese treláž pro nádherně kvetoucí jihoamerickou liánu Allamanda cathartica.   

Viditelná střecha je zcela provizorní, je to jen plachta k ochraně prostoru proti sněhu a dešti. Na nosnou konstrukci bude nakonec zavěšen plášť z hliníkových lišt, zasklený průhlednými skly na bocích a průsvitnými polykarbonátovými deskami ve střeše. 

516.jpg Od vchodu vlevo: Hadice k topení bazénu.

517.jpg Šalování již vybetonovaného bazénu.

518.jpg Od vchodu vpravo: Na čelní stěnu přijde skleněné pokračování.

16. dubna 2014. Nyní naposledy lze pořídit fotografie stavby bez pláště, s patrným takřka dokončeným bazénem uvnitř. Právě započala montáž pláště (zasklení). Proběhlo uložení teplovodu do pavilonu včetně následného srovnání terénu, probíhá dláždění komunikace, důležité pro přístup k výstavnímu pavilonu BZ. Je hotova montáž ovládání pro topení do bazénu v obslužné šachtě, a ovšem i jiné dílčí práce. 

519.jpg 31. března 2014

520.jpg 16. dubna 2014

521.jpg 16. dubna 2014

1. května 2014

522.jpg Pavilon v pohledu se střechy sousedního skleníku.

523.jpg Zasklené stěny.

524.jpg Pohled naskýtající se nyní návštěvníkům.

25. května 2014. Vidíme zastřešený a zasklený pavilon s upevněným obslužným žebříkem. V interiéru probíhají dokončovací práce. Vzniká krásná kamenná dlažba v prostoru pro návštěvníky. Byla předlážděna i vozovka před pavilonem, tak, aby příjezd pro vozíky i kočárky byl nejen bezbariérový, ale také opravdu pohodlný. Topná zařízení jsou hotová.

525.jpg 12. 5. 2014

526.jpg 9. 5. 2014

527.jpg Zadní stěna.

17. června 2014 proběhla kolaudace. Začaly praktické zkoušky této technické i architektonické zvláštnosti v rámci českých botanických zahrad. 

529.jpg Pohled na vchod s audiovizuálním komentovacím zařízením.

531.jpg Pohled z vestavěné rozhledničky. Patrné jsou nádoby se substrátem pro viktorii a euryalé.

530.jpg Právě napuštěný bazén.

532.jpg Čelní stěna bazénu ze skla vykloněného ven. Pozorovatel jako by stál přímo v amazonském močálu.

533.jpg Luxusní přírodní dlažba z bulharského porfyru.

534.jpg Rozhlednička pro fotografování z nadhledu.