Domů > Pavilony > Pravěk - pavilon H (Primeval plants - pavilion H)

Pravěk - pavilon H (Primeval plants - pavilion H)

Spojení rostlinných druhů vytvořené v tomto pavilonu v přírodě neexistuje, je obrazem dávné geohistorie, doby převládajících výtrusných a nahosemenných rostlin, jež později do značné míry ustoupily konkurenci moderněji vyvinutých rostlin krytosemenných. Celek působí podobně fantastickým a zároveň i věrohodným dojmem jako proslulé rekonstrukce pravěkých scenerií od Zdeňka Buriana a jeho vědeckých spolupracovníků.

38.jpg expozice

37.jpg Cykas indický (Cycas circinalis), plodolisty se semeny

36.jpg vraneček Schlechterův (Selaginella schlechteri)

Botanika se bez zkoumání rostlinného pravěku neobejde, neboť celý systém, sloužící k třídění rostlin, je založen na vývojových, příbuzenských vztazích, sahajících až do hluboké geohistorie. Dosud žijící stromovité i šplhavé kapradiny, největší česká sbírka vranečků (Selaginella), obří jihoamerická přeslička, cykasy z doby dinosaurů, to vše je doplněno ucelenou kolekcí paleobotanických dokladů všech důležitých vývojových stupňů, jež se v živé podobě nezachovaly. Příslušné zkameněliny jsou ve vitríně při vchodu do pavilonu.

Zkamenělá dřeva mezi rostlinami jsou skutečná. Zvuková kulisa, zajišťovaná vodopádem, není přehrávána z kompaktního disku. Veškeré rostlinné objekty jsou skutečné, v žádném případě nejde o někdy používané modely z plastu. Diváci s citem pro přírodu to oceňují.