strana 17: Ru-Th

3104.jpg
Rudolfiella picta - Epifyt z tropických deštných lesů nižších poloh v Ekvádoru a Guatemale.
3105.jpg
Sarracenia leucophylla - Největší z rodu špirlic, s velice účinnými pastmi. Pochází z močálů subtropického jihovýchodu USA.
3106.jpg
Scaphosepalum breve - Epifyt z tropických mlžných lesů na severu Jižní Ameriky. Rod blízce příbuzný známějšímu r. Masdevallia.
3107.jpg
Scaphosepalum verrucosum - Roste na zemi, na skalách i na stromech, v křovinách na výsluní i ve stínu tropických deštných lesů v Ekvádoru, Kolumbii, Venezuele i jinde na severu Jižní Ameriky. Květ je velký cca 5 mm.
3108.jpg
Schoenorchis fragrans - Miniatura z poloopadavých džunglí JV Asie (Thajsko, Vietnam aj.)
3109.jpg
Schoenorchis gemmata - Tropické mlžné lesy v Asii.
3110.jpg
Schoenorchis scolopendria - Druh popsaný teprve r. 2012 ze severovýchodního Vietnamu.
3111.jpg
Schomburgkia exaltata - Jižní Mexiko, Guatemala, Antily. Myrmekofilní druh.
3112.jpg
Schomburgkia humboldtii - Epifyt vyskytující se na plném slunci, jako epifyt na stromových velikánech. V jejích dutých pahlízách žijí symbiotičtí mravenci. V systému s atomizovanými jednotkami je řazena do rodu Myrmecophila. Je pěstována výjimečně.
3113.jpg
Schomburgkia tibicinis - Epifyt rostoucí ve vysokých partiích korun na výsluní; pochází ze Střední Ameriky, Venezuely a Kolumbie. V dutých pahlízách této orchideje žijí v symbióze mravenci. Někdy se tento druh, a několik blízce příbuzných, řadí do speciálního rodu Myrmecophila.
3114.jpg
Schomburgkia weberbaueriana - Roste v korunách stromů v horských andských lesích v Peru a Bolívii, na výsluní.
3115.jpg
Schomburgkia wendlandii - Myrmekofilní středoamerická orchidej, rostoucí na skalách i na stromech. Někdy řazena do r. Myrmecophila.
3116.jpg
Sievekingia suavis - Nikaragua, Kostarika, Panama, Kolumbie. Drobný epifyt, patřící do rodu blízkého r. Stanhopea.
3117.jpg
Sigmatostalix radicans - Drobný epifyt z jihovýchodní až jižní Brazílie. Velikost květu 7 mm.
3118.jpg
Sobralia fimbriata - Bolivie, Peru, Venezuela a Brazílie, ve vlhkých montánních lesích na zemi.
3119.jpg
Sobralia macrantha (sobrálie velkokvětá) - Pozemní trsnatý druh ze Střední Ameriky, od jižního Mexika po Kostariku. Jako horský druh prosperuje v chladných sklenících.
3120.jpg
Sophrolaeliocattleya Little Hazel - Miniaturní.
3121.jpg
Sophrolaeliocattleya Tutankhamun ´Pop´
3222.jpg
Sophronitella violacea - V Brazílie.
3122.jpg
Sophronitis coccinea - Miniaturní orchidej charakteristická (jako epifyt) pro tropické deštné lesy JV Brazílie (tzv. mata atlantica). Pěstuje se obtížně.
3123.jpg
Sophronitis wittigiana - Známa i jako Sophronitis rosea. Endemit státu Espirito Santo, Brazílie. Roste v zamokřených tropických deštných lesích a v mlžných lesích 700-2000 m n. m.
3124.jpg
Spathoglottis plicata - Pozemní mohutný druh ze savan a za sucha opadavých tropických lesů v jižní a jihovýchodní Asii.
3125.jpg
Spathoglottis vanoverberghii - Endemit ostrova Luzon ve Filipínách, terestrická opadavá orchidej drobného vzrůstu.
3151.jpg
Stanhopea x fowlieana - Přírodní hybrid S. costaricensis x S. ecornuta, vzácně se vyskytující v Kostarice. Charakteristické jsou redukované a přitisklé růžky na epichylu.
3126.jpg
Stanhopea costaricensis - Středoamerický druh, rozšířeny z Guatemaly do Panamy.
3127.jpg
Stanhopea ecornuta - Guatemala až Panama, epifyt.
3128.jpg
Stanhopea embreei - Endemit západního Ekvádoru. Vzácný epifyt.
3129.jpg
Stanhopea frymirei - Horské mlžné lesy Ekvádoru. Velmi vzácný druh.
3130.jpg
Stanhopea grandiflora - Sever Jižní Ameriky. Epifyt, jenž se obtížně pěstuje.
3131.jpg
Stanhopea graveolens - Druhové jméno "graveolens" znamená "pronikavě vonící". Voní nebo páchne každý druh rodu, maje specifickou včelu jako opylovače. Tento druh roste v jižním Mexiku, Guatemale a v Hondurasu.
3132.jpg
Stanhopea hernandezii - Endemit jižního Mexika. Nádherný a zřídka pěstovaný epifyt.
3133.jpg
Stanhopea impressa - Roste ve vlhkých horských tropických lesích na Z svazích And v Ekvádoru a Kolumbii, a sice na zemi a na stromech.
3134.jpg
Stanhopea inodora - Druh z montánních lesů jižního Mexika, Belize a Nikaraguy.
3135.jpg
Stanhopea jenischiana - Mohutný epifyt z Panamy, Venezuely a odtud až po Peru (Andy).
3136.jpg
Stanhopea martiana - Druh z jižního Mexika (Oaxaca a okolní státy), kde roste zpravidla na skalách v lesním stupni 1200-2100 m n. m.
3137.jpg
Stanhopea nigripes - Epifyt z vlhkých horských lesů v Peru.
3138.jpg
Stanhopea nigroviolacea - Tento druh z Mexika má největší květy z celého rodu, v BZ Liberec byl změřen květ 16 cm široký. Někdy je tento taxon považován za odrůdu S. tigrina. Zvláště v historii byla tato stanhopea často pěstována.
3139.jpg
Stanhopea oculata - Severnější část Střední Ameriky, od jižního Mexika po Nikaraguu, kde na ni navazuje podobná S. wardii.
3140.jpg
Stanhopea oculata (f. albida ) - Severnější část Střední Ameriky, od jižního Mexika po Nikaraguu, kde na ni navazuje podobná S. wardii. Tato bělavá forma je nejkrásnější.
3141.jpg
Stanhopea panamensis - Endemit z hor Panamy, zřídka pěstovaný druh. Míra skvrnění je variabilní.
3142.jpg
Stanhopea platyceras - Robustní epifyt z Kolumbie. Vzácný druh. Šířka květu 12,5 cm.
3143.jpg
Stanhopea radiosa - Epifyt z oblasti při pacifickém pobřeží jižního Mexika. Velmi vzácný druh.
3144.jpg
Stanhopea reichenbachiana - Epifyt z tropických deštných lesů v Kolumbii a Ekvádoru.
3145.jpg
Stanhopea rodigasiana - Epifyt z Ekvádoru a Kolumbie. Někdy je řazen do rodu Embreea.
3146.jpg
Stanhopea saccata - Epifyt z tropických deštných lesů ve Střední Americe.
3148.jpg
Stanhopea shuttleworthii - Epifyt z tropických deštných lesů v Kolumbii.
3147.jpg
Stanhopea schilleriana - Roste v Kolumbii v oblasti u města Antgioquia na neznámé lokalitě, údajně na vlhkých skalách.
3149.jpg
Stanhopea wardii - Tropické mlžné lesy v oblasti od Nikaraguy po Kolumbii a Venezuelu. Velkokvětá orchidej s visutým květenstvím; silně voní, kvete krátkodobě.
4060.jpg
Stanhopea x fowlieana. Přírodní hybrid z Kostariky.
3150.jpg
Stanhopea xytriophora - Endemit Bolívie. Velmi vzácný epifyt.
3152.jpg
Stelis ciliaris - Epifyt z tropických deštných lesů od jižního Mexika až po Kolumbii.
3153.jpg
Thrixspermum acuminatissimum - Epifyt z nížinných džunglí JV Asie, také Filipín a Velkých Sund.