strana 5: Co-Cy

2504.jpg
Comparettia macroplectron - Chladnomilný epifyt, rostoucí v Kolumbii v křovinách podél řek.
2505.jpg
Comparettia speciosa - Epifyt v montánních lesích na úbočí And v Ekvádoru a SZ Peru.
3219.jpg
Constantia cipoensis - Brazil, Minas Gerais, epifyt na Vellozia.
2506.jpg
Coryanthes alborosea - Epifyt z "mravenčích zahrádek" v tropických deštných lesích v Peru.
2507.jpg
Coryanthes macrantha - Nížinné tropické deštné lesy v Jižní Americe. Mravencomilná orchidej; velmi obtížně udržitelná v kultuře; květ je rafinovaným systémem ke směrování opylující včely.
2508.jpg
Coryanthes mastersiana - Epifyt z "mravenčích zahrádek" v tropických deštných lesích v nízkých polohách Ekvádoru a Kolumbie. Květy se otvírají během několika minut a nejsou trvanlivé. Rostliny jsou krátkověké, ale jejich vývin ze semene je relativně rychlý (cca 3 roky).
2509.jpg
Coryanthes picturata - Epifyt z "mravenčích zahrádek" v tropických deštných lesích Střední Ameriky.
2510.jpg
Coryanthes verrucolineata - Mravencomilný epifyt z tropických deštných lesů v Peru.
2511.jpg
Cryptocentrum lehmannii - Od Kostariky po Ekvádor, epifyt v tropických mlžných lesích 750-2000 m n. m.; velmi zřídka pěstován.
2512.jpg
Cycnoches chlorochilon - Epifyt; Panama, Venezuela, Kolumbie. Orchidej s odlišnými samičími (zde) a samčími květy. V době sucha opadávají listy.
2513.jpg
Cycnoches chlorochilon - Jeden ze samčích květů.
2514.jpg
Cycnoches loddigesii - Rod patří mezi ty, které mají rozdílné samčí a samiččí květy. Tento druh s květy velkými asi 10 cm patří mezi nejkrásnější v rodě. Pochází ze severní části Jižní Ameriky.
2515.jpg
Cycnoches peruvianum (samčí květenství) - Epifyt z Ekvádoru a Peru. Orchidej s dvojími květy odlišného vzhledu. Zde jsou květy samčí.
2516.jpg
Cycnoches peruvianum (samičí květ) - Epifyt z Ekvádoru a Pedru, s výraznou dvoutvárností květů.
2517.jpg
Cymbidiella rhodochila - Madagaskarský endemit. Superepifyt, neboť se uchycuje na epifytické kapradině Platycerium madagascariense.
2549.jpg
Cymbidium ´Kurun´ - Jméno kultivaru se nepodařilo ověřit. (Slovo "kurun" existuje v indonéštině.)
2529.jpg
Cymbidium Cali Night ´Geyserland´
2530.jpg
Cymbidium Cariga ´Canary´
2531.jpg
Cymbidium cv. Earlisue ´Paddy´
2532.jpg
Cymbidium cv. Enzan Forest ´Majolica´
2533.jpg
Cymbidium cv. Jungfrau ´Dos Pueblos´
2534.jpg
Cymbidium cv. Shiny Yellow
2535.jpg
Cymbidium cv. Yury
2536.jpg
Cymbidium Dorothy Stockstill ´Forgotten Fruits´ - Módní kultivar s visutým květenstvím z poměrně drobných květů.
2537.jpg
Cymbidium El Capitain ´Herald Angel´
2538.jpg
Cymbidium Kilngled ´Emerald´
2539.jpg
Cymbidium Kiwi Magic ´Midnight´
2540.jpg
Cymbidium kultivar
2543.jpg
Cymbidium kultivar - Historicky cenný kříženec s "pavoukovitými" velkými květy.
2542.jpg
Cymbidium kultivar - Jeden ze zdařilých multihybridů mezi jinými komerčně množenými, ač často jen průměrných kvalit.
2541.jpg
Cymbidium kultivar - Kultivary tohoto tvaru květu byly potlačeny módou šlechtěnců s "uzavřeným", tj. kulatým květem a přímou nepřevislou stopkou. Tento skvostný hybrid neznámého jména je po dlouhá léta udržován ve sbírkách Botanické zahrady.
2545.jpg
Cymbidium kultivar - Nalezeno ve starém sbírkovém fondu, patrně výsledek křížení v BZ v šedesátých letech minulého století.
2544.jpg
Cymbidium kultivar - Starý hybrid neznámého jména.
2546.jpg
Cymbidium Vogel´s Magic ´Waikanae´
2547.jpg
Cymbidium Vogel´s Magic ´Waikanae´
2548.jpg
Cymbidium Volcanic Flash ´Thunderbolt´
2518.jpg
Cymbidium aloifolium - Druh široce rozšířený v tropické Asii, kde roste jako mohutný trsnatý epifyt nebo petrofyt. Dle literatury mívá květenství dlouhá až 75 cm. Tento exemplář však měl květenství celkově dlouhé 112 cm, a protože má jen krátkou stopku, pouze květnatá část měřila 98 cm.
2520.jpg
Cymbidium erythraeum - Miniaturní druh z Himálaje, 1000-2400 m n. m., epifyt nebo litofyt.
2521.jpg
Cymbidium erythrostylum - Vietnam, epifyt v džunglích i petrofyt.
2522.jpg
Cymbidium haematodes - Epifyt z džunglí jižní a jihovýchodní Asie. Pěstuje se vzácně.
2523.jpg
Cymbidium hookerianum - Himálajský endemit Sikkim, Nepál, Bhútán), 1600-2400 m n. m., epifyt na stálezelených tropických dubech.
3220.jpg
Cymbidium chloranthum - Velké Sundy, Malajsie.
2524.jpg
Cymbidium insigne - Thajsko, Vietnam, Čína. Pozemní druh v tropických horských mlžných lesích, rostoucí ve štěrkovitých půdách.
2525.jpg
Cymbidium lowianum - Epifytická orchidej z tropických mlžných lesů v horách JV Asie.
2526.jpg
Cymbidium madidum - Robustní trsnatý epifyt uchycující se v korunovém humusu v paždích velkých větví a v dutinách. Je drobnokvětý. Pochází z východní Austrálie.
2527.jpg
Cymbidium tracyanum - Robustní a velkokvětý epifyt nebo litofyt z jižní Číny, Thajska a Barmy, 1200-1900 m n. m.; krásně voní.
2528.jpg
Cymbidium wilsonii - Epifyt v mlžných lesích Yunnanu v Číně, 2400 m n. m.
2550.jpg
Cypripedium calceolus (střevíčník pantoflíček) - Příslušník české i speciálně severočeské flóry. Hojný býval, když se dubo-habrové lesy obhospodařovaly starým způsobem jako tzv. pařeziny.
2551.jpg
Cypripedium kentuckiense
2552.jpg
Cypripedium plectrochilum - Roste v jehličnatých a smíšených lesích v jihozápadní Číně, někdy na vápenci. Květ měří jen 2,5 cm.
2553.jpg
Cypripedium reginae - Severní Amerika, roste na slatinách a mokrých loukách. Pěstujeme jej venku.