Domů > Fotogalerie > Venkovní expozice [outdoor exhibition]: alpinum [rock garden]

Venkovní expozice [outdoor exhibition]: alpinum [rock garden]

2197.jpg
Adonis vernalis - Hlaváček jarní, z partie "Teplomilná květena severních Čech".
2198.jpg
Ajuga pyramidalis ´Metallica Crispa´ (zběhovec jehlancovitý)
2199.jpg
Andromeda polifolia (kyhanka sivolistá)
2200.jpg
Androsace mucronifolia (pochybek špičatolistý)
2201.jpg
Aquilegia canadensis (orlíček kanadský) - Z partie "Hajní a vřesovištní květena".
2202.jpg
Arnica montana (prha arnika) - Z flóry ČR.
2203.jpg
Aurinia saxatilis (tařice skalní) - Z partie "Teplomilná květena severních Čech".
2204.jpg
Caltha palustris ´Flore Pleno´ (blatouch bahenní plnokvětý)
2205.jpg
Campanula poscharskyana (zvonek Poscharského)
2206.jpg
Cirsium acaule (pcháč bezlodyžný) - Z flóry ČR.
2207.jpg
Dianthus superbus (hvozdík pyšný) - Česká flóra.
2208.jpg
Dorotheanthus bellidiformis - Jihoafrická letnička.
2209.jpg
Eranthis hyemalis (talovín západní; "zlaťák")
2210.jpg
Euphorbia capitulata (pryšec hlavičkový)
2211.jpg
Gentiana asclepiadea f. alba (hořec tolitovitý, bílá forma)
2212.jpg
Hebe armstrongii (hebe Armstrongova)
2213.jpg
Hepatica nobilis (plnokvětý mutant)
2214.jpg
Inula hirta (oman srstnatý) - Z flóry ČR.
2215.jpg
Iris aphylla subsp. fieberi (kosatec bezlistý Fieberův) - Z partie "Teplomilná květena severních Čech"; poddruh endemický v Českém středohoří.
2216.jpg
Iris variegata (kosatec různobarvý) - "Partie klasického alpina"; roste na jižní Moravě.
2217.jpg
Jeffersonia dubia
2218.jpg
Leucojum vernum subsp. carpathicum (bledule jarní karpatská)
2219.jpg
Linaria pallida (lnice bledá) - Roste ve spárách skaliska v části "Design v duchu přírody".
2220.jpg
Melampyrum arvense (černýš rolní) - Hemiparazit, druh myrmekochorní.
2221.jpg
Narcissus cv. Rip Van Winkle
2222.jpg
Paeonia tenuifolia (pivoňka tenkolistá)
2223.jpg
Papaver rhoeas (mák vlčí) - Z flóry ČR.
2224.jpg
Penstemon pinifolius (dračík borový)
2225.jpg
Polygala chamaebuxus cv. Kaminski (vítod zimostrázek, kultivar)
2228.jpg
Primula x pruhoniciana
2226.jpg
Primula minima (prvosenka nejmenší)
2227.jpg
Primula rosea (prvosenka růžová)
2229.jpg
Pulsatilla albana - Asie
2230.jpg
Pulsatilla montana (koniklec horský)
2231.jpg
Pulsatilla patens (koniklec otevřený) - Druh rostoucí vzácně v Českém středohoří.
2232.jpg
Pulsatilla pratensis subsp. bohemica (koniklec luční český)
2233.jpg
Pulsatilla slavica (koniklec slovenský)
2234.jpg
Pulsatilla vernalis (koniklec jarní) - Z partie "Krkonošsko-jizerská květena"; kriticky ohrožený druh.
2235.jpg
Puschkinia scilloides - Cibulovina kvetoucí zjara.
2236.jpg
Rhododendron forrestii - Miniaturní skalkový pěnišník z Tibetu.
2237.jpg
Salix herbacea (vrba bylinná)
2238.jpg
Salix reticulata (vrba síťnatá) - Karpaty, slovenská flóra.
2239.jpg
Sanguinaria canadensis cv. Multiplex (krevnice kanadská) - Z partie "Hajní a vřesovištní květena"; původní druh je z lesů a prérií v Severní Americe.
2240.jpg
Scutellaria orientalis (šišák východní)
2241.jpg
Sorbus sudetica (jeřáb krkonošský) - Krkonošský endemit.
2242.jpg
Trillium erectum (trojčetka vznešená)
2243.jpg
Trillium grandiflorum (trojčetka velkokvětá)
2244.jpg
Trillium sessile (trojčetka přisedlá) - Z partie "Hajní a vřesovištní květena"; původem ze Severní Ameriky.
2245.jpg
Tulipa acuminata (tulipán hrotnatý)
2246.jpg
Uvularia grandiflora (uvularie velkokvětá)
2247.jpg
Veratrum album subsp. lobelianum (kýchavice bílá Lobelova)
2248.jpg
Veratrum nigrum (kýchavice černá) - Česká flóra.
2249.jpg
Veronica armena (rozrazil armenský)