Domů > Dodatky > Viktorie a euryalé - největší leknínovité rostliny světa.

Viktorie a euryalé - největší leknínovité rostliny světa.

Největší leknínovité rostliny světa jsou tři:

1363.jpg Viktorie královská (Victoria amazonica)

1364.jpg Viktorie Cruzova (Victoria cruziana)

1365.jpg Euryalé vzdorná (Euryale ferox)

455.jpg Oba druhy viktorií jsou jihoamerické, avšak mají oddělené rozdílné areály. Viktorie královská (Victoria amazonica) roste kolem rovníku a je extrémně teplomilná. Pěstuje se mnohem obtížněji nežli otužilejší viktorie Cruzova. Euryalé vzdorná (Euryale ferox) pochází z tropické až subtropické jihovýchodní Asie. 

Tyto tři rostliny vyséváme každoročně znovu a pěstujeme je jako letničky. Od května je již možné vidět mladé rostliny v pavilonu L. Plné velikosti dosahují v červnu až září. V říjnu se jim tvoří již menší listy. Tímto měsícem končí jejich vegetační sezona, a pavilon L se proto uzavírá. 
457.jpg Klíčící semena viktorie Cruzovy

Viktorie královská kvete v noci a každé poupě se otvírá nejprve v bílý cizosprašný květ. Zrána se zavírá a až večer zase rozkvete, ale změní tvar i barvu. Květ se totiž stává samosprašným. 

1368.jpg Asi 26 cm velký kivět viktorie královské je oproti listům malý.

1362.jpg První noc je květ cizosprašný, láká noční brouky.

1366.jpg Druhou noc se květ změní a otevřou se prašníky. Brouci, setrvávající dosud uvnitř květu, vylézakí přes prašníky, a pak odlétají.

1367.jpg Kvet nakonec skloní tyčinky tak, aby pyl z jejich prašníků padal do nitra květu na bliznu. Nedošlo-li ke sprášení cizím pylem, nyní dojde k opylení samosprášením.

Viktorie Cruzova se chová podobně. Cizosprašný květ je také bílý, ale samosprašný květ je bledě růžový (ne tak fialový jako u předešlého druhu).

1369.jpg Také viktorie Cruzova má květ velký asi 26 cm. 1370.jpg Cizosprašný květ otevřený první noc. 1371.jpg Květ je druhé noci narůžovělý a má také jiný tvar. 1372.jpg Během druhé noci dochází u dosud neopylených květů k samosprášení.

Euryalé vzdorná kvete přes den, ale jen je-li slunce. Mnohá poupata se neotvírají zůstávají pod vodou a dochází v nich k samoopylení (květy krytosnubné čili kleistogamické). Květy jsou drobné, takže hlavní ozdobou euryalé jsou listy se zajímavou strukturou s kuželovitými vyvýšeninami zakončenými trnem, mezi nimi pak je krásná fialová žilnatina.

1373.jpg Asijská euryalé má listy bez zvednuté obruby, jako obyčejné lekníny. 1375.jpg Květ se otvírá jenom na plném slunci. 1374.jpg Povrch listu s výčnělky a výraznou žilnatinou

Spolehlivé údaje o velikosti listů v přírodních podmínkách nejsou k dispozici a traduje se, že největší je viktorie královská. Dosahuje prý v přírodě průměru listu až 3 m. Viktorie Cruzova prý může mít listy také až přes 2 m velké. V popisech euryalé vzdorné se uvádí velikost listů do 1,2 m.

V naší Botanické zahradě Liberec jsme měřili list viktorie Cruzovy velký 170 cm, list viktorie královské velký 197 cm a v roce 2019 jsme v pavilonu L dosáhli u euryalé vzdorné rekordní velkosti listu 207 cm!  

1376.jpg Dívka nesená listem viktorie Cruzovy vážila 27,5 kg. V souvislosti s velikostí listů je často kladena otázka, zda list opravdu unese dítě. My jsme pokusně na list umístili dívku Viktorii, která tím oslavila originálně svoje 8. narozeniny. 1377.jpg Velkou nosnost listu umožňuje tlustá, vzdušným pletivem tvořená vystouplá žilnatina na spodní straně.