Domů > Dodatky > VRANEČKY (Selaginella) zvláštní kapitola botaniky.

VRANEČKY (Selaginella) zvláštní kapitola botaniky.

První rostliny vystoupivší z vodního prostředí na pevniny byly výtrusné. Vyvíjely se po velmi dlouhý čas do větší dokonalosti. Novinkou výhodnou pro souš byl zejména cévní systém. Dosáhly i větších rozměrů a vznikly stromovité praplavuně a prapřesličky, jakož i zvláštní stromovité kapradiny známé pod paleobotanickým názvem psaronie. To bylo tzv. paleofytikum (rostlinný pravěk), období skoro celých prvohor, končící na konci spodního permu.

869.jpg

V tehdejší tropické vlhkomilné vegetaci se ovšem v mnoha druzích rozvinul i rod vranečků - drobných, plavuním podobných rostlin zvláštních vlastností:

  • Mají místo listů drobné jednožilné lístky, tzv. mikrofyly, často dvou druhů (břišní a hřbetní).
  • Mají kořenonoše, tj. bezlisté nezelené větévky rostoucí k zemi; teprve z nich vyrážejí skutečné kořeny; viz S. willdenovii (zde dole).
  • Mají dvojí výtrusy, samčí a samičí, lišící se velikostí.
  • Jejich cytochemické vlastnosti, zvláštnosti v rozmnožování a cévní systém v náznaku upomínají na pokročilejší semenné rostliny; jsou to signály modernizace během pravěku, dále ale nepokračující.

Vranečky z následujícího přehledu sbírky lze živé spatřit ve skleníkovém pavilonu H - Pravěk.

Selaginella arbuscula - vraneček stromkovitý. (Havaj)

870.jpg S. arbuscula

871.jpg Hřbetní strana

872.jpg Břišní strana

873.jpg Mikrofoto lístku

Selaginella braunii - vraneček Braunův. (Čína, Indie, v Americe zavlečen)

874.jpg S. braunii

875.jpg Výtrusné klasy

876.jpg Hřbetní strana

877.jpg Břišní strana s ochlupenou lodyhou

Selaginella caulescens - vraneček kmenitý. (J Mexiko)

878.jpg S. caulescens

879.jpg Hřbetní strana

880.jpg Břišní strana

881.jpg Mikrofoto lístku

Selaginella concinna - vraneček zdobný. (Mauricius, Reunion)

882.jpg S. concinna

883.jpg Hřbetní strana

884.jpg Břišní strana

Selaginella convoluta - vraneček svinutý. (Stř. a J. Amerika)

885.jpg S. convoluta

886.jpg Hřbetní strana

887.jpg Břišní strana

Selaginella Douglasii - vraneček Douglasův. (USA: Idaho, Oregon, Washington)

888.jpg Selaginella douglasii

889.jpg Hřbetní strana

890.jpg Břišní strana

Selaginella erythropus - vraneček rudoosý. (Stř. a J. Amerika)

891.jpg S. erythropus

892.jpg Červené oddenky

893.jpg Rudá červenolistá báze lodyhy

894.jpg Hřbetní strana

895.jpg Břišní strana

896.jpg Mikrofoto lístku

Selaginella grandis - vraneček veliký. (Borneo)

897.jpg S. grandis

898.jpg S. grandis

899.jpg Hřbetní strana

900.jpg Břišní strana

Selaginella haematodes - vraneček krvavý. (Stř. a Již. Amerika)

901.jpg S. haematodes

902.jpg Krvavá zelenolistá báze lodyhy

903.jpg Spodek lístku

904.jpg Hřbetní strana

905.jpg Břišní strana

906.jpg Špička lístku

Selaginella involvens - vraneček zavíjivý. (Tropická a subtropická Asie)

907.jpg S. involvens

908.jpg Báze lodyhy

909.jpg Výtrusné klasy

910.jpg Hřbetní strana

911.jpg Břišní strana

912.jpg Mikrofoto lístku

Selaginella kraussiana - vraneček Kraussův. (Tropická a subtropická Afrika, jinde zavlečen)

913.jpg S. kraussiana

914.jpg S. kraussiana var. aurea

915.jpg Mikrofoto spodku lístku

916.jpg Hřbetní strana

917.jpg Břišní strana

918.jpg Mikrofoto špičky lístku

Selaginella lepidophylla - vraneček šupinolistý. (Stř. Amerika a Texas)

919.jpg S. lepidophylla

920.jpg Hřbetní strana

921.jpg Břišní strana

Selaginella martensii - vraneček Martensův. (Stř. Amerika)

922.jpg S. martensii

923.jpg Výtrusné klasy

924.jpg Mikrofoto báze lístku

925.jpg Hřbetní strana

926.jpg Břišní strana

927.jpg Mikrofoto špičky lístku

Selaginella pallescens - vraneček blednoucí. (Stř. Amerika a S Již. Ameriky)

928.jpg S. pallescens

929.jpg S. pallescens

930.jpg Výtrusné klasy

931.jpg Hřbetní strana

932.jpg Břišní strana

933.jpg Mikrofoto lístku

Selaginella serpens - vraneček plazivý. (Antily)

934.jpg S. serpens

935.jpg Výtrusné klasy

936.jpg Mikrofoto báze lístku

937.jpg Hřbetní strana

938.jpg Břišní strana

939.jpg Mikrofoto špičky lístku

Selaginella schlechteri - vraneček Schlechterův. (Nová Guinea)

940.jpg S. schlechteri, výšky 0,8 m!

941.jpg Výtrusné klasy

942.jpg Hřbetní strana

943.jpg Břišní strana

Selaginella umbrosa - vraneček stínovaný. (Stř. Amerika a S Již. Ameriky)

944.jpg S. umbrosa

945.jpg Hřbetní strana

946.jpg Břišní strana

947.jpg Mikrofoto lístku

Selaginella uncinata - vraneček modrý. (Čína a SV Indie)

948.jpg S. uncinata

949.jpg Hřbetní strana

950.jpg Břišní strana

Selaginella velutina - vraneček aksamitový. (Indonésie, Nová Guinea)

951.jpg S. velutina

952.jpg Hřbetní strana

953.jpg Břišní strana

954.jpg Mikrofoto lístku

Selaginella vogelii - vraneček Vogelův. (Tropická Afrika)

955.jpg S. vogelii

956.jpg Hřbetní strana

957.jpg Břišní strana, ochlupená lodyha

Selaginella Willdenovii - vraneček Willdenovův. (JV Asie, v trop. Americe zavlečen)

958.jpg S. willdenovii, šplhavý druh

959.jpg Lodyha s kořenonoši

960.jpg Hřbetní strana

961.jpg Břišní strana

Vranečky jsou konzervativní slepou vývojovou větví z pravěku, ale nástup a konkurenci moderních semenných rostlin ve vegetaci Země přežily v překvapivě velké rozmanitosti bezmála 700 druhů. Rod je přesto v botanických zahradách obecně zastoupen málo. Tyto rostliny se totiž v mnoha případech pěstují s obtížemi. Vranečky nalezené v přírodě se také velmi obtížně určují a pojmenovávají.

POZNÁMKY:

V úvodu je použita reprodukce obrazu v soukromém vlastnictví, od ilustrátora Ladislava Pokorného. Zobrazena je paleobotanická rekonstrukce pralesa v prvohorách.

Česká jména vranečků dosud chyběla. Jsou proto nově zavedena a zde poprvé publikována; stejně jsou užita na jmenovkách v expozici Botanické zahrady.

962.jpg Expozice vranečků v BZ