Domů > Dodatky > VÝVOJ a historické milníky

Vývoj Botanické zahrady historické milníky


Roku 1893: liberecký "Spolek přátel přírody" (za Rakouska-Uherska úředním jazykem zvaný "Verein der Naturfreunden")  zakoupil, po předešlé neúspěšné snaze založit zahradu na jiném místě, nynější pozemek a začalo budování Botanické zahrady.

Dne 5. září 1895: Botanická zahrada byla veřejně převzata v užívání. Měla však v převážné míře charakter zahradnictví k okrašlování města.

Za I. svět. války: Úpadek, produkce zeleniny.

Roku 1923: Odejmutí části území na stavbu městského činžovního domu.

Roku 1930: Byl zprovozněn první expoziční skleník v historii zahrady, zakoupený městem Liberec v České Kamenici.

Za II. svět. války: Úpadek, opět částečně zelinářské zahradnictví, zachován je expoziční skleník a dva malé pěstitelské skleníčky. (Spolek přátel přírody, založivší Botanickou zahradu, zanikl již r. 1938.)

Roku 1954: Město Liberec ustanovilo zdecimovaný pozůstatek jako Severočeskou botanickou zahradu, jež se stala samostatným vědeckým a kulturně výchovným zařízením. Měla již nynější plochu 2 ha.

V letech 1956-1980: Postupně se stavěly skleníky, celkem 11 expozičních a 7 pěstitelských. Topení měly zprvu na koks, později v kombinaci s elektrickým akumulačním systémem.

Roku 1970: Z politických příčin byl vyhozen ředitel Pavel Smrž, který se zasloužil o deklaraci (viz r. 1954), vzestup a vynikající úroveň Severočeské botanické zahrady. Následovalo 20 let chabě kvalifikovaného řízení řediteli vyhovujícími především politicky. (Několik let pak Pavel Smrž vedl Botanickou zahradu Univerzity Karlovy v Praze!)

Roku 1981: Rekord v návštěvnosti, udává se 393 700 osob za rok. Zahrada ovšem přitom nese výrazné rysy odborně podprůměrného zařízení, podbízejícího se širokým masám. V té době upadá v triviálně laděné, organizovaně i povinně navštěvované turisticky přetěžované centrum.

Roku 1990, dne 1. května: Ředitelem byl ustanoven první profesionální botanik v historii této botanické zahrady (RNDr. Miloslav Studnička, CSc.), jenž je autorem celého současného zahradního designu (řešení expozic).

Léta 1990-1995: Přestavba velkého alpina do nynějšího stylu. Bylo také změněno řešení celé parkové části a byl přesunut i vchod z Purkyňovy ulice do nynější polohy v Lesní ulici.

Roku 1995: Oficiální název se mění, takže zní Botanická zahrada Liberec. Zahrada slaví výstavou Hold rostlinám stoleté výročí vzniku.

Léta 1995-2000: Postupná demontáž zastaralých skleníků, nacházejících se již v havarijním stavu, a současně výstavba nynějšího komplexu 9 skleníkových pavilonů. (Později měl být doplněn satelitní desátý pavilon; viz r. 2014.)  Topení je plynové, prostředí skleníků je ovládáno automaticky. Vznikl nejrozsáhlejší veřejnosti přístupný skleníkový areál v ČR. Zázemí pro uložení speciálních sbírek rostlin a množení rostlin tvoří dalších 9 skleníků. 

Léta 2000-2007: Bylo podniknuto několik badatelských expedic do tropů (Brazílie, Nikaragua, Mexiko, Venezuela). Získané vědecké poznatky publikované v zahraničí zařazují Botanickou zahradu mezi opravdu respektované instituce.

Roku 2006: V knihkupectvích se prodává kniha "Masožravé rostliny, objekt badatelů, dobrodruhů a snílků", vypovídající o světoznámé sbírce v Botanické zahradě Liberec.

Roku 2009: V knihkupectvích se prodává kniha "Kapradiny", vzniklá na základě vynikající sbírky v Botanické zahradě a jejích expedic. Obdržela ve své kategorii Cenu nakladatelství Academia.

Roku 2010: V parkové části zahrady byla vytvořena tzv. Depresivní zahrádka, jež je pokusem o žert v zahradní architektuře.

Roku 2011: V knihkupectvích se prodávají 3 knihy se souborným názvem "S botanikem v tropech", vzniklé na základě expedic BZ.

Roku 2014: Byl uveden do provozu desátý expoziční pavilon (označený L), speciálně pro letní provoz. Skrývá v sobě velký bazén pro největší leknínovité rostliny světa, viktorie a euryalé. (Tyto rostliny se pěstují ze semen jako letničky.)

Roku 2015: Vznikla před pavilonem L rozsáhlá expozice Květena mokřadů a vodních zahrad.

Roku 2017: Byla za pavilonem L vytvořena další neobvyklá a v ČR ojedinělá expozice s názvem Rustikální zahrádka.

Roku 2018: Byla dána do prodeje první souborná kniha o Botanické zahradě, o rozsahu 190 str., se 476 fotografiemi. Je to průvodce po expozicích.

Roku 2019: Od tohoto roku vychází série povídkových knih s důrazem na botaniku oblastí, odkud pocházejí rostliny ve sklenících Botanické zahrady.

Léta 2020-2021: Rekonstrukcí staršího objektu vedle hlavních skleníků vznikl pavilon M a v lednu r. 2021 v něm byla zřízena expozice přinášející na fotografiích příklady míst a vegetace, odkud pocházejí mnohé rostliny v Botanické zahradě. Je to originální téma, doplňující expozice s živými rostlinami. Nemá jinde obdoby.

Roku 2021: Na konci tohoto roku Botanická zahrada přestala být městskou organizací a vzhledem k jejímu významu přešla pod názvem Botanická zahrada Liberec LK do vlastnictví Libereckého kraje.

Z dob Československé republiky a Československé socialistické republiky se zachovaly některé fotografie, k nahlédnutí zde.

12.jpg 13.jpg 14.jpg 15.jpg Desátý pavilon 2014