Domů > Dodatky > Zarděnice kohoutí - unikát.

ZARDĚNICE KOHOUTÍ -  nejtajemnější a jedinečná skleníková dřevina v BZ

Zajímavá fakta o druhu:

O tom, kdy a kde v Evropě byl druh Erythrina crista-galli (zarděnice kohoutí) poprvé pěstován pro okrasu, se nepodařilo nic vypátrat. Nicméně, zachoval se dopis zahradníka z Královské botanické zahrady v Kew v Anglii, který napsal věhlasnému Charlesi Darwinovi dne 28.srpna 1877 o spánkových pohybech listů Erythrina crista-galli. Druh je tedy v Evropě pěstován nejméně od té doby.

V přírodě, kde roste v tzv. galeriových lesích podél tropických a subtropických řek a na písčitých říčních náplavech, (Argentina, Paraguay, Uruguay, jižní Brazílie), dosahuje nejčastěji výšky 5-8 m a průměru kmene asi 50 cm. Tak velký strom je také znám ze Španělska, kde roste pod širým nebem v regionu Costa del Sol ve městě Benalmadena. (Ve střední i západní Evropě musí tento stromek být pěstován alespoň přes zimu ve sklenících.)

Strom je zvláštní tím, že má kmen a hlavní větve z lehkého dřeva, ale kvetoucí zelené a otrněné pružáky mu po odkvětu a odplození většinou celé odumírají.

Velké rudé květy jsou sice v přírodě opylovány kolibříky, jak by se dalo očekávat, ale hlavně jsou opylovány robustními samotářskými včelami drvodělkami (Xylocopa).

Obsahové látky z této rostliny mají účinky protirakovinné (rakovina žaludku), antimalarické, antivirové.

638.jpg Kvetoucí pružáky dne 20. 7. 2010.

639.jpg Druhé kvetení, dne 20. 7. 2010.

640.jpg Vzhled během vegetační sezóny 2008.

O tom, kde se vzal zjevně velmi starý exemplář v BZ Liberec, nebyl učiněn žádný záznam. Je možné, že jde o dar dospělé kvetoucí rostliny od soukromého pěstitele při příležitosti zřízení prvního expozičního skleníku v roce 1933, nebo byl přenechán z nějaké pozůstalosti, že se našel v některém ze zrušených zahradnictví v Liberci či okolí apod. Mohu podat očité svědectví, že již v roce 1973 tento exemplář s rozdvojeným hlavatým kmenem vypadal velmi podobně jako dnes a při starém uspořádání skleníků rostl ve volné půdě ve vstupním chladném skleníku. Byl, stejně jako dnes, každoročně seřezáván a zcela zbavován dlouhých pružáků.

V roce 2015 bylo provedeno měření exempláře s tímto výsledkem: výška celého rozvětveného kmene (bez pružáků) 230 cm, vidličnaté rozvětvení je 100 cm od země, průměr kmene vypočtený z obvodu 60 cm nad zemí 17,5 cm.

641.jpg Rašení, dne 31. 3. 2015.

642.jpg Skvostné květy 31. 5. 2008.

643.jpg Tak kvetla 13. 5. 2010.

Ve skleníkových podmínkách sledujeme, že kmen sílí velmi pomalu, skoro nepozorovatelně. Střízlivý odhad stáří exempláře je někde v intervalu 120-150 let. V ČR není žádný další tak rozměrný a starý exemplář známý, snad jde o věkem výjimečný exemplář i v rámci botanických zahrad Evropy. Řadíme jej proto také mezi jedinečné položky (unikáty) ve sbírkách BZ Liberec.